Direct uit de recente wetenschap, Spine 32 (13) 2007*

 Bekkenband Bekkenpijn

Vrouwen met rug- en bekkenpijn hebben 3,5 keer meer kans op het krijgen van een postnatale depressie, dan vrouwen zonder rug- en bekkenpijn.

Dit blijkt uit onderzoek dat Gutke e.a. uitvoerden.

267 Vrouwen werden gedurende drie maanden na de bevalling onderzocht op het voorkomen van rug- en bekkenpijn (RBP) en een postnatale depressie (PND).

Aan het onderzoek deden 180 vrouwen mee zonder rug- en bekkenpijn en 87 vrouwen met rug- en bekkenpijn.

Uit het onderzoek bleek:
1. dat 27 van 87 (31%) vrouwen met RBP verschijnselen van een PND hebben;

2. dat 17 van de 180 (9%) vrouwen zonder RBP verschijnselen van een PND hebben;

3. dat bij een subgroep, die zowel rug- als bekkenpijn had, de kans op PND verschijnselen zelfs 6x zo groot was.

Veel duidelijker kan de invloed van lichaam op geest niet worden uitgedrukt.

 STEP Bekkenband

Tegenwoordig is het nog wel eens omgekeerd, in het bijzonder bij rugklachten.

Men roept dan dat de rugklachten psychisch bepaald zijn, dat er niets aan de hand is, vervolgens ontstaat bij mensen de angst om te bewegen en daardoor krijgen zij juist rugklachten.

STEP vindt dat het meestal omgekeerd is. Je hebt rugklachten en dat beïnvloedt je geest, je humeur.

Dan is het dus van belang om niet alleen aan de psychische kant een oplossing trachten te vinden, maar vooral ook de lichamelijke kant van de klacht niet vergeten.

Bij rugklachten is het heel vaak zo dat men geen enkele weet heeft van hoe de eigen rug veilig gebruikt moet worden. Als men dit eenmaal geleerd heeft en hiermee zijn rugklachten tot verdwijnen kan brengen is het humeur weer zonnig en verdwijnt de angst als sneeuw voor de zon.

Bij bekkenpijn is een eenvoudige bekkenband vaak erg nuttig. Zowel tijdens, als na de zwangerschap kan hiermee eenvoudig wat extra stevigheid worden gegeven en kunnen de symptomen bij lopen en staan positief worden beïnvloed en in het verlengde daarvan mogelijk ook de PND symptomen.

Bert Bruggeman

*Link naar: Gutke, A., Josefsson, M.D., & Oberg, B. (2007). Pelvic Girdle Pain and Lumbar Pain in Relation to Postpartum Depressive Symptoms. Spine 32 (13): 1430-1436 [Lippincott Williams & Wilkins].

Afbeelding komt uit: Pelvic Pain During Pregnancy. A Descriptive Study of Signs and Symptoms of 870 Patients in Primary Care. Cecile C. M. Ro¨st, PT, MT,* J. Jacqueline, MSc,* A. Kaiser, PT, MT, PhD, Arianne P. Verhagen, PhD,† and Bart W. Koes, PhD†
SPINE Volume 29, Number 22, pp 2567–2572

-->