Leer mensen hun eigen rugklachten op te lossen en recidieven te voorkomen door:

1. Mensen met rugklachten goed bewust maken van het feit dat hun dagelijkse ruggebruik hun klachten in stand houdt, verergert of doet recidiveren

2. Mensen motiveren Zelf met veilig ruggebruik een snel herstel en de preventie van recidieven te realiseren.

Om deze bewustmaking en motivatie te bewerkstelligen laten we mensen een standaard "hoe buk en til je" test met de BodyGuard doen. De BodyGuard is een sensor die de rugbeweging realtime meet en in een grafiek op het beeldscherm zet. 

bodyguard

 

De BodyGuard bewegingstest wordt op de video opgenomen. De realtime BodyGuard grafiek en de video opname worden gezamenlijk in een film opgenomen met een screencapture programma.

Deze film wordt direct per mail naar de patiënt opgestuurd en dient als basis voor een Zelfzorg programma waarmee onveilig ruggebruik wordt afgeleerd en veilig ruggebruik wordt aangeleerd.

 veilig ruggebruik

In dit ZelfZorg programma worden nog een aantal keren BodyGuard /video opnamen gecaptured en beschikbaar aan de patiënt gesteld. De hele procedure van de productie gecapturede BodyGuard /video opnamen en het opsturen naar de patiënt neemt niet meer dan 10 minuten in beslag.

Een paar voorbeelden van werken met de BodyGuard zijn te zien in de volgende links:

1. film met BodyGuard die onveilig ruggebruik vaststelt.

2. film met BodyGuard die laat zien dat veilig ruggebruik gemakkellijk aan te leren is

3. film met BodyGuard die laat zien hoe met gedragshulpmiddelen veilig ruggebruik wordt gerealiseerd

4. De visie van STEP op rugklachten

Fysiotherapeuten zouden veel meer aandacht aan ZelfZorg op deze wijze moeten geven en minder aan passieve behandelingen. Wij kunnen ze dat heel goed leren. Er is dan veel ruggezondheid te winnen en geld te besparen, bijvoorbeeld:

1. Het probleem rugklachten kan met 50% worden verminderd

2. Verzuim door rugklachten kan met 50% worden verminderd

3. Operaties door rugklachten kunnen met 50% worden verminderd

4. Recidieven door rugklachten kunnen met 50% worden verminderd

Rugklachten kosten de maatschappij ongeveer 1,6 miljoen per uur. Iedereen kan dan zelf uitrekenen wat er te verdienen is als ZelfZorg een bredere kans krijgt bij rugklachten.

Ondersteun Bert en STEP Nederland en stem op zijn idee op de site het beste zorgidee van ONVZ

 

-->