Het is zaak dat werknemers meer mogelijkheid wordt teruggegeven om zelf hun fysieke gezondheidsproblemen op te lossen. Met Preventie Bedrijfszorg leveren STEP en het bedrijfsleven hier een belangrijke bijdrage aan. Onder Preventieve Bedrijfszorg wordt verstaan: alle preventie en reïntegratie activiteiten van werkgever en werknemer gericht op preventie van verzuim- en gezondheidsschade in het bedrijf. Samenwerking met goede en complementaire partners biedt een complete formule voor gezondheidsmanagement in de volle breedte. STEP ondersteunt de Preventieve Bedrijfszorg bij rugklachten, RSI en blessures met de STEP Preventie & Reïntegratie aanpak.

De STEP Preventie & Reïntegratie aanpak bestaat uit een uniek 2 sporen beleid, die eerder dan curatieve zorg wordt ingezet:

A. Groepsgewijze Preventie
Met groepsgewijze scholing kunnen werkgever en werknemer perfect zelf zorgdragen voor preventie van gezondheids- en verzuimschade door fysieke overbelasting in het bedrijf, voor er klachten zijn. De werknemer leert zelf fysieke overbelasting te voorkomen en beginnende klachten onder controle te krijgen met veilig lichaamsgedrag, gericht op werk en vrije tijd.

B. Individuele Preventie en reïntegratie
Als er klachten zijn directe Individuele scholing (binnen 24 uur) van veilig lichaamsgedrag met de STEP GewichtHeffersTechnieken (GHT) en EHBO-B met STEP PETS*.
 • Met de GHT kunnen overbelasting en onveilig lichaamsgedrag blijvend worden gestopt, ook op lange termijn.
 • EHBO-B staat voor Eerste Hulp bij Overbelasting-Bewegingsapparaat
 • STEP PETS zijn hulpmiddelen waarmee overbelasting en onveilig lichaamsgedrag direct kan worden gestopt.

Met deze STEP aanpak kunnen mensen zelf zorgen voor herstel en preventie van hernieuwde klachten. Pas dan treedt er of geen verzuim- en gezondheidsschade op of wordt deze sterk beperkt. Met de STEP Preventie en Reïntegratie aanpak wordt of gewoon doorwerken met klachten mogelijk of wordt een versnelde- en verantwoorde terugkeer naar het werk bewerkstelligd.

De STEP Preventie & Reïntegratie aanpak bestaat verder uit de volgende activiteiten:

 • HealthChecks, opsporen van mensen met risicofactoren voor het krijgen van fysieke overbelasting en blessures.
 • Verzuimscans, opsporen van onnodige vertraging in werkhervatting.

Toepassen van STEP beleid in het bedrijf
Tastbare resultaten en continue feedback van het bedrijfsleven ondersteunt STEP in het formuleren van het STEP beleid.
Het beleid wordt altijd in overleg met het bedrijf volgens een stappenplan toegepast. Het bedrijf zelf heeft daarbij de regie. De volgende aspecten zijn daarbij van belang:
voorlichting – draagvlak – scholing en coaching – evaluatie en nazorg – borging.

Kernwaarden van de STEP Preventie en Reïntegratie aanpak

 • Preventie is de essentie.
 • Continue innovatie, zie recent voorbeeld daarvan op deze link
 • Pro-actief handelen, direct actie ondernemen bij signalen.
 • Stimuleren van snelle en verantwoorde werkhervatting, zeer snel herstel.
 • Resultaatgericht, met garantie op verzuimreductie.
 • Landelijke uniformiteit en kwaliteit dienstverlening.
 • Dienstverlening op maat in alle mogelijke branches en bedrijfstakken.
 • Heldere en transparante communicatie, onder andere met bedrijf en bedrijfsarts.
 • Unieke STEP internetDataBase geeft bedrijven actueel overzicht, toezicht en inzicht op de status van werknemers die in begeleiding zijn.
 • Poortwachter-proof, verslaglegging van elke lesdatum.
 • Borging.
 • Altijd en onmiddellijk toepasbaar, snelle actie (binnen 24 uur).

* Preventieve & Educatieve & Trainings c.q. therapie & Scholingshulpmiddelen voor de werk- en thuissituatie, zie link

Bert Bruggeman en Henk Jan Kooke 

-->