Onnodige verzuim- en gezondheidsschade, inleiding

In de vorige nieuwsbrief heeft men kunnen lezen dat bij rugklachten medicalisering door MRI sterke negatieve gevolgen heeft op de duur van het verzuim en de daarbij behorende (para)medische kosten. In deze nieuwsbrief laten wij zien hoe medicalisering bij fysieke klachten beteugeld kan worden door een actieve samenwerking van werkgever en werknemer, die samen voorkomen dat men al te snel zijn heil zoekt in de medicaliserende curatieve sector. Een voorbeeld in de zorg en in de bouw zijn onderwerp van deze nieuwsbrief

 

Verzuimreductie met STEP en Heembouw

 

verzuimreductie en duurzame inzetbaarheid 

 

Bij de preventie van verzuim door fysieke overbelasting kunnen werkgevers en werknemers zelf veel actiever zijn en veel beter samenwerken. Dit zal de duurzame inzetbaarheid sterk ten goede komen. Over het algemeen laat men bij fysieke klachten de medicaliserende curatieve sector zijn gang gaan en daar zit nu net de kneep.

Kijk hoe dat anders kan en lees hoe bij Heembouw de samenwerking tussen werkgever, werknemer en STEP het verzuim bij fysieke klachten met meer dan 50% reduceerde.

Door eerst zelf samen met de werknemer snel in actie te komen - preventieve scholing te verzorgen en bij klachten direct individuele scholing in veilig lichaamsgebruik op te starten - kan medicalisering in de de curatieve sector worden voorkomen.

Lees meer 

 

STEP op de zorgbeurs van Gezond & Zeker voor ergocoaches

 

STEP OP DE BEURS VOOR ERGOCOACHES 

Veel gesproken met enthousiaste ergocoaches die graag aan de slag willen met de handvatten die STEP hen aanreikt ter preventie van gezondheids- en verzuimschade. De werkgever faciliteert de STEP scholing van de de ergocoach in veilig rug- en lichaamsgebruik en STEP leert de ergocoach deze kennis over te dragen op de collega's. Verder stelt STEP professionele cursussen en professionele materialen (o.a. STEP Bel en BodyGuard ) ter beschikking om die kennisoverdracht te kunnen realiseren. Bij klachten stelt STEP de digitale Rugtest ter beschikking aan de ergocoach waarmee deze kan vaststellen of er spake is van een relatie van het ruggebruik met de rugklachten. Men kan dan bekijken of een individuele cursus veilig ruggebruik bij STEP direct  nodig is om het herstel te bespoedigen en herhalingen te voorkomen. Op deze wijze kan met een eendrachtige samenwerking van werknemer en werkgever medicalisering worden voorkomen en het verzuim in de zorg gemakkelijk gehalveerd worden alsmede de duurzame inzetbaarheid sterk worden verbeterd. Bekijk voor een impressie van de cursus voor ergocoaches de BodyGuard filmopnames die aan het begin en aan het eind van de cursus worden gemaakt om de beheersing van veilig ruggebruik vast te stellen. 

Lees meer 

-->