De STEP Supervisor cursus is bedoeld voor het management, hoger leidinggevend personeel en P&O. In de cursus wordt geleerd hoe de medewerkers gecoacht kunnen worden om fysieke klachten te voorkomen.
Naast praktische informatie over de inhoud van trainingen voor de medewerkers wordt er aandacht besteed aan de samenhangende aspecten van een efficiënt verzuimbeleid. Er worden hulpmiddelen aangereikt voor een pro-actieve houding en uitvoeren van de regie met betrekking tot preventie, ziekmelding en werkhervatting.


Inhoud STEP Supervisor

 • Korte cursus BackPerfect® (ontstaan van klachten, overbelasting, belang van snelle actie, GewichtHeffersTechnieken).
 • Logistiek van de ziekmelding.
 • Logistiek van de werkhervatting.
 • Communicatie van P&O met de gezondheidszorg.
 • Schriftelijke terugkoppeling van de verzuimbegeleiding naar de afdeling P&O.
 • Terugbrengen van wachttijden in de gezondheidszorg.
 • Informatie van de verzuimbegeleiding, per werknemer en van totaal aantal werknemers.
 • Informatie van de verzuimbegeleiding in maand-, kwartaal- en jaaroverzichten.
 • Gegevens opvragen via internetDataBase (iDB).

Voordelen van de cursus STEP Supervisor
voor de deelnemers:

 • Op de hoogte van de cursus die het personeel volgt.
 • Kennis van risico’s op het ontstaan van rugklachten, RSI en blessures.
 • Bewust worden van eigen werkhouding.
 • Belangrijke bijdrage kunnen leveren aan preventie van gezondheids- en verzuimschade.

voor het bedrijf:

 • Voorkomen van ziekmeldingen, optimale preventie.
 • Optimale uitvoering van het verzuimbeleid.
 • Goede informatie van de verzuimbegeleiding.
 • Medewerkers kunnen direct op de werkvloer worden aangesproken op de toepassing van veilig lichaamsgedrag. Met als gevolg een goede borging.
 • Cursusduur en cursusinhoud kunnen naar eigen wens worden aangepast.

Neem voor meer informatie of een offerte contact op met STEP Nederland.

Meer info/links
BackPerfect®, Groepsgewijs
Preventie in Huis

-->