Arbeidsinspectie:  Helft bouwsector tilt te zwaar!

Midden juni kwam de Arbeidsinspectie in het nieuws met het onderstaande bericht:

Zwaar-tillen-Arbeidsinspectie
Bericht Arbeidsinspectie 

Zie voor het volledige persbericht: Helft bouwsector tilt te zwaar.

De gevolgen zijn uw bedrijf en medewerkers wellicht bekend:

 • Arbeidsuitval
 • Arbeidsongeschikt
 • Loondoorbetalingverplichting
 • Sancties van de Arbeidsinspectie

Wat gaat de Arbeidsinspectie doen in 2008?
De Arbeidsinspectie start dit najaar een campagne waarbij de volgende 3 doelstellingen de leidraad zullen zijn:

 1. Controle op te zwaar tillen op de bouwplaatsen (er wordt beoordeeld of de normen uit deze beleidsregel nageleefd worden);
 2. Indien er te zwaar getild wordt, de werkgever bewegen maatregelen te treffen waardoor er in die situatie niet meer te zwaar getild hoeft te worden;
 3. Het gebruik bevorderen van tilhulpmiddelen in de Bouw in de breedste zin.

STEP Actie “STOP RUGKLACHTEN IN DE BOUW NU”

Wat kan STEP Nederland bv hierin voor u betekenen?

In alle hectiek van de dag helpen wij u met plezier op weg! Graag maken wij een afspraak met u om samen kortdurend een Quick Scan te doorlopen en u aansluitend van een advies op maat te voorzien.

Onderdelen Quick Scan:

 • De fysieke belasting van uw werknemers.
 • RI&E gegevens met betrekking tot fysieke belasting en hulpmiddelen.
 • Welke tilhulpmiddelen zijn er aanwezig?
 • Welke maatregelen neemt u als bedrijf al om overbelasting te voorkomen?

In combinatie met uw Quick Scan gegevens bespreken wij graag met u een trainingsaanbod op maat, met als centrale doelstellingen:

 • Bewustmaken (voor zowel leidinggevende als werknemer) & training om fysieke belasting terug te dringen door:
  - eigen lichaamshouding
  - gebruik van tilphulpmiddelen
 • Bewustmaken van de eigen rol en eigen verantwoordelijkheid hierin (laten ervaren dat een goed gebruik van lichaamshouding en tilhulpmiddelen zowel voor de werknemer zelf als anderen de fysieke belasting reduceert).
 • Advies over mogelijk (til-)hulpmiddelen of ondersteuning bij het inzetten ervan.

U ontvangt na de training een evaluatieverslag met daar opgenomen de relevante RI&E gegevens en in woord en beeld de trainingsresultaten.

Wat levert het u als werkgever op?

 • U biedt uw werknemers voor dit onderdeel een Safety Awareness Programma aan
 • Meer veiligheid op de werkvloer
 • Combinatie gebruik (til-)hulpmiddelen & Veilig lichaamsgebruik
 • Meer bewustwording werknemer over nut van gebruik tilhulpmiddelen
 • Meer eigen verantwoordelijkheid
 • Inhuur (til-)hulpmiddelen zorgt voor efficiëntere planning 

Wilt u meer weten?

Op www.step.nl vindt u de meest actuele (branchegerichte) informatie, mogelijkheden en referenties.
Daarnaast staan wij u natuurlijk graag persoonlijk te woord. U kunt dan contact opnemen met: 074-2502828.

Wij bieden de eerste 300 QUICK SCAN's gratis aan, wees er dus snel bij!

-->