Een doorbraak in de aanpak van rugklachten! Gigantische besparingen zouden er kunnen worden bereikt met een fysiotherapeutische aanpak die Graded Activity heet. Dit werd gemeld in het onderzoek van de bedrijfsarts Hynek Hlobil en op internetpagina’s van vertegenwoordigers van Graded Activity.

Graded Activity is een programma dat mensen met rugklachten leert hoe met de pijn om te gaan. Er wordt gesteld dat er niets mis is met de rug, de mens is alleen bang om te bewegen en die angst moet worden weggenomen.

Meer informatie daarover leest u in de bijlagen bij dit bericht.

Wat zijn nu de feiten over dat onderzoek:

 1. Men begon met de Graded Activity toen er al sprake was van 40 dagen verzuim. Dat is niet echt verstandig. Als iemand rugklachten heeft dan wacht je geen 40 dagen, dan zorg je ervoor dat je er snel bij bent en dat betreffende met maximaal een dag of tien weer op zijn werk is.
 2. Het totale aantal verzuimdagen dat na die 40 dagen nog volgde was 100 dagen in de Graded Activity groep. Dat was weliswaar minder dan bij de groep die met het standaard huisartsenbeleid werd behandeld, maar dit verschil was niet significant en kan dus gewoon op toeval berusten. Wat erger is; 100 dagen verzuim na 40 dagen voor je begint, is samen 140 dagen verzuim. Om dan blij te zijn en jezelf op de borst te kloppen getuigt niet echt van veel realiteitszin. 

  140 Dagen verzuim bij rugklachten is wat STEP betreft iets om je diep voor te schamen. Mensen of organisaties die dit soort resultaten behalen en daar ook nog blij mee zijn, moet je zo ver mogelijk van het probleem rugklachten weghouden.
   
  STEP garandeert bij rugklachten en het aanleren van veilig ruggebruik:
  - maximaal 25 dagen verzuim gemiddeld als je binnen een week begint
  - maximaal 15 dagen verzuim gemiddeld als je binnen vier dagen begint
  - maximaal 5 dagen verzuim gemiddeld als je voor aanvang verzuim begint.

  De winst die hier is te halen hoeven we niet uit te rekenen, die spreekt meer dan voor zich.
 3. Het Graded Activity programma dat expliciet gericht is op het verminderen van zogenaamd pijngedrag en het functioneren wil verbeteren met oefeningen die gegradeerd opgebouwd worden, was niet in staat om de pijn meer te verminderen en het functioneren te verbeteren dan het standaard beleid van huisartsen van niets doen en in beweging blijven. Dat geeft wat STEP betreft wel erg duidelijk aan dat dit Graded Activity programma van nul en generlei waarde is om een positieve bijdrage aan het probleem rugklachten te leveren. 

Resumerend

Het lijkt ons niet dat we tevreden moeten zijn met zoveel dagen verzuim voor en na een interventie. Verbeek kwam al eens met gelijkaardige resultaten waarbij het totaal aantal vezuimdagen voor en na 134 was. STEP zou graag meer met bedrijfsartsen samenwerken om tot verbetering te komen, met name door bij rugklachten snel te beginnen met het realiseren en aanleren van veilig ruggebruik.Links naar artikelen en internetpagina’s:

1. Hlobil, H. (2009). The management of occupational low back pain and its cost-effectiveness. Proefschrift, Vrije Universiteit van Amsterdam

2. http://www.ergooptima.nl/

3. Verbeek, J.H., Weide, W.E. van der, Dijk, F.J. van (2002). Early occupational health management of patients with back pain. Spine 27 (17): 1844 – 1851. [Lippincott Williams & Wilkins].


 

-->