ADL Activiteiten Dagelijks Leven
AADLLAuthentieke Activiteiten Dagelijks Leven Lijst
DDKRRDiep Door de Knieën Rechte Rug. De standaard door de paramedische wereld aangeleerde tiltechniek die veel te belastend is voor de rug en voor de knieën en die bovendien instabiel is.
EHBO-BEerste Hulp bij Overbelasting Bewegingsapparaat. STEP heeft allerhande hulpmiddelen ontwikkeld waarmee direct verdere overbelasting bij de betreffende blessure wordt voorkomen en waarvan ook direct een leerimpuls tot veilig lichaamsgebruik uitgaat.
EHBO-EEerste Hulp bij Overbelasting Enkel
EHBO-HEerste Hulp bij Overbelasting Heup
EHBO-K Eerste Hulp bij Overbelasting Knie
EHBO-N Eerste Hulp bij Overbelasting Nek
EHBO-R Eerste Hulp bij Overbelasting Rug
EHBO-S Eerste Hulp bij Overbelasting Schouder
EHBO-T Eerste Hulp bij Overbelasting Teniselleboog
EHBO-V Eerste Hulp bij Overbelasting Voet
FinaltrainingAfsluitende groepsgewijze cursus na meerdere Follow-Up cursussen
Follow-Up Een vervolgcursus
GezondheidsPlatformVervolgmodule van Healthcheck bij bestaande klachten.
GHT GewichtHeffersTechnieken. Veilige, actieve, stabiele en praktische tiltechnieken waarbij de rug op slot staat (in een natuurlijke holle stand).
HealthCheck Testen van de gezondheid en fitheid van werknemers.
iDBinternetDatabase. Real-time inzage in de gegevens en de voortgang van de individuele begeleidingen.
KIGP Kwaliteitscommissie Individuele en Groepsgewijze Preventie (KIGP) bewaakt de kwaliteit van de groepsgewijze cursussen en de individuele begeleidingen.
MNWDMiniNetWerkDag. Korte dagdelen waarbij alle STEP ZelfZorgInstructeurs bijeen komen om ervaringen uit te wisselen, elkaar vakinhoudelijk op de hoogte te brengen en nieuwe ontwikkelingen en producten te bespreken en uit te proberen.
NWD NetWerkDag. Dagen waarbij alle STEP ZelfZorgInstructeurs bijeen komen om ervaringen uit te wisselen, elkaar vakinhoudelijk op de hoogte te brengen en nieuwe ontwikkelingen en producten te bespreken en uit te proberen.
PIB Preventie In Bedrijf. Een STEP medewerker komt op een vaste dag in het bedrijf en traint medewerkers op de werkvloer.
PreventieCheckOnderdeel van de cursus Workshop On The Job. Toetsen van kennis van veilig lichaamsgebruik in theorie en praktijk en aanbevelingen voor verbeteringen.
PRB

Preventie en Reïntegratie Begeleiding. Individuele begeleiding van een medewerker met klachten. Hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van voorlichting, scholing en STEP PETS. De medewerker wordt zélf geleerd hoe hij de klachten snel en goed kan laten herstellen.

PBZ

Preventieve Bedrijfszorg. Alle preventie en reïntegratie activiteiten van werkgever en werknemer gericht op preventie van verzuim- en gezondheidsschade in het bedrijf.

RSIRepetitive Strain Injury. Blessures door repeterende belastingen. Verzamelnaam voor blessures aan schouder, nek, elleboog, pols.
RWI

Raad voor Werk en Inkomen.

2 sporenbeleidSpoor A: Groepsgewijze cursus voordat er klachten zijn.
Spoor B: Individuele begeleiding om aanwezige klachten snel te laten herstellen.
STEP 24-uurs serviceBinnen 24 uur nadat een medewerker is aangemeld, is er een afspraak met een STEP ZelfZorgInstructeur
STEP Bel & Buzzer Een voorbeeld van een STEP PET. Een bel of buzzer geeft een signaal wanneer een lichaamsdeel foutief gebruikt wordt.
STEP PETS

Preventieve & Educatieve & Trainings c.q. therapie & Scholingshulpmiddelen voor de werk- en thuissituatie.

Supervisor

Een leidinggevende die onveilig lichaamsgedrag signaleert en direct actie onderneemt.

Toolbox

Korte groepsgewijze voorlichting. Vaak gevolgd door een praktijkonderdeel.

Transfer

Een verplaatsing van een cliënt van bijvoorbeeld het bed naar een rolstoel.

WOTJ

Workshop On The Job. Een combinatie van een groepsgewijze voorlichting en een individuele training vanveilig lichaamsgebruik op de eigen werkplek.

WPAWerkPlekAnalyse. Een individueel werkplekbezoek waarbij alle aspecten van de werkplek bekeken worden en instructie wordt gegeven.
WerkPlekPreventiePasEen boekje met daarin de individuele meetgegevens en informatie voor het inrichten van de beeldschermwerkplek.
ZelfZorgInstructeur

Een paramedicus die door STEP verder opgeleid tot ZelfZorg Instructeur
-->