Om de kwaliteit van de dienstverlening optimaal te houden is er binnen STEP een klachtenprocedure.

Hiervan kan gebruik gemaakt worden wanneer:

- U niet tevreden bent over het werk van, of het contact met een medewerker van STEP.

- U niet tevreden bent over een voorval dat heeft plaatsgevonden.

- Er onzorgvuldig met uw belangen omgesprongen is.

Dat is erg vervelend.  Het is voor STEP heel belangrijk dat u ons laat weten indien u kritiek heeft.

Medewerkers van STEP zijn gemotiveerd om u optimaal van dienst te zijn.
In een samenwerking kunnen veel zaken open worden besproken; er zal altijd goed worden geluisterd.
Daarbij is en blijft onze dienstverlening mensenwerk. Misverstanden ontstaan soms met de beste bedoelingen.
U mag ervan uitgaan dat het zeker iet onze bedoeling is u te kwetsen of te benadelen. Er kunnen onbedoeld fouten worden gemaakt. Meestal zullen klachten van eenvoudige aard zijn en kunnen zij rechtstreeks worden opgelost door overleg tussen betrokkenen. Soms worden klachten niet bevredigend voor de klager afgehandeld.

Dan kunt u een klacht indienen.

In onderstaande regeling is weergegeven hoe we daar binnen STEP mee om willen gaan.

 1. Wij verzoeken u om uw klacht schriftelijk te formuleren.
 2. De procedure is die van hoor- en wederhoor.
  De betreffende STEP Instructeur wordt gevraagd zijn uitleg op schrift te stellen.
 3. U en de betreffende STEP Instructeur krijgen het op schrift gestelde te lezen.
  Er kan gevraagd worden naar een mondelinge toelichting.
 4. Zonodig wordt uw klacht voorgelegd aan de KIGP
  (Kwaliteitscommissie Individuele en Groepsgewijze Preventie). In deze commissie zitten 5 leden.
  De KIGP en/of de directeuren kunnen een voor de STEP Instructeur bindende beslissing nemen.
  De betreffende STEP Instructeur ontvangt eerst het bericht hiervan en als dat relevant is ontvangen alle ZZI tenminste een dag later een geanonimiseerd bericht van de klachtenafhandeling.

Uw klacht wordt door ons zo goed en zo snel mogelijk afgehandeld.

U kunt uw klachten richten aan:
STEP Nederland bv.
T.a.v. Mw. J.F. Buddingh
Deldenerstraat 47
7551 AB Hengelo

-->