Ter recidiefpreventie heeft STEP met ingang van 2009 Borgingslessen Veilig ruggebruik opgestart. Dit initiatief wordt door werkgevers, werknemers en STEP docenten als er positief ervaren. Hieronder een voorbeeld van hoe een borgingsles er in de praktijk uitziet:

John Eekelder, STEP ZelfZorg Instructeur:
In een fase waarin werknemers rugklachten hebben, dient zo spoedig mogelijk veilig ruggebruik aangeleerd te worden, zodat hernieuwde overbelasting door foutief gebruik wordt voorkomen en zodoende herstel kan plaatsvinden.

De werknemers die ik begeleid, zijn over het algemeen erg gemotiveerd om zich in deze fase keurig aan de gedragsregels van het STEP ZelfZorgbeleid te houden. De resultaten die STEP hiermee binnen het bedrijfsleven boekt, zijn geweldig te noemen.

Het automatiseren van veilig ruggebruik is echter een lastige fase. Middels E-learning en automatiseringsprogramma’s (via internet, DVD of video) probeer ik dit bij de cliënt te verbeteren. Feit blijft dat cliënten gemakkelijker terugvallen in het oude patroon van onveilig ruggebruik als de rugklachten verdwenen zijn.

Sinds enkele jaren maken wij daarom, zoals bij de heer Papen van Dusseldorp Gevaarlijk Afval B.V., gebruik van borgingslessen op de werkvloer. Ik bezoek de cliënt op het bedrijf, op een vooraf besproken datum en tijd, meestal twee tot drie maanden na de laatste ZelfZorg les van de individuele begeleiding. In een uur tijd worden o.a. de kennis en de basisvaardigheden van veilig ruggebruik getoetst.

In tegenstelling tot veel andere cliënten, waarbij er in deze periode kleine foutjes worden gemaakt, beheerste de heer Papen de kennis en vaardigheden nog uitstekend. Daarna worden de werktaken en knelpunten besproken en op de werkvloer getraind. Werknemers beoordelen deze wijze van scholing nagenoeg altijd als erg goed omdat er een rechtstreekse relatie wordt gelegd tussen GewichtHeffersTechnieken en de echte praktijk.

Het verschil met een normaal werkplekbezoek (dat onderdeel uitmaakt van de standaard ZelfZorg pakketten) is, dat nu het doel is om werknemers te borgen tegen onveilig ruggebruik in een fase dat het goed gaat met de rug en zodoende een herhaling van rugklachten te voorkomen.

Verslag Dhr. Papen, deel 1
Verslag Dhr. Papen, deel 2

-->