Onlangs werd dit nog weer eens bevestigd door het artikel: The Morphology of Acute Disc Herniation, A Clinically Relevant Model Defining the Role of Flexion door S.P. Veres e.a.1.

Onderzoek:
34 Lumbale bewegingssegmenten werden in 70 en 100 graden flexie belast met verhoging van de intradiscale druk tot er beschadigingen optraden.
In 18 disci ontstonden hernia’s naar achteren, in de overige 16 waren er beschadigingen van de dekplaat, al dan niet samen met de anulus fibrosis.

In een eerder onderzoek2 van dezelfde auteurs met dezelfde belastingen, alleen niet in een flexiestand van de tussenwervelschijf, traden deze hernia’s in geen enkel geval op. Wel bleek ook hier dat de achterkant van de tussenwervel het zwakste punt was bij de belasting in de neutrale stand.

Conclusies uit beide onderzoeken:
  1. De achterkant van de tussenwervelschijf is de zwakste schakel.
  2. Flexie, rugbolling is een herniarisico voor de achterkant van de tussenwervelschijf.
  3. Flexie speelt een rol in de uiteindelijke ontwikkeling van rugklachten tot hernia’s.

 Hernia van de nucleus door het ligamentum longitudinale
Een hernia van de nucleus door
het ligamentum longitudinale3
     

 Hernia van de nucleus net voor het ligamentum longitudinale
Een hernia van de nucleus net
voor het ligamentum longitudinale3
 


De al 30 jaren bestaande grondslag van het STEP Beleid ter preventie van rugklachten is het voorkomen van bolle flexie rugbelastingen.

De even zolang bestaande grondslag van het STEP Snel Herstel beleid bij “bolle”rugklachten en de preventie van hernia’s hierbij, is het voorkomen van bolle flexie rugbelastingen.

Dit blijkt een juist uitgangspunt.


Bronvermelding:
1. Veres, S.P., Robertson, P.A., & Broom, N.D. (2009). The Morphology of Acute Disc Herniation A Clinically Relevant Model Defining the Role of Flexion. Spine 34 (21): 2288-2296. [Lippincott Williams & Wilkins].

2. Veres, S.P., Robertson, P.A., Beng, P.A., & Broom, N.D. (2008). ISSLS Prize Winner: Microstructure and Mechanical Disruption of the Lumbar Disc Annulus.Spine 33 (25): 2711-2720. [Lippincott Williams & Wilkins].

3. From the *Department of Chemical and Materials Engineering, University of Auckland, Auckland, New Zealand; and the Department of Orthopaedic Surgery, Auckland Hospital, Auckland, New Zealand. Acknowledgement date: November 9, 2009. Acceptance date: January 15, 2009.

-->