Direct uit de recente wetenschap, Spine 32 (5) 2007*

We leven wat rugklachten betreft in een psychologische tijd. Aan eenvoudige overbelasting door een rugblessure mag niet meer worden gedacht, het moet allemaal erg ingewikkeld. Rugklachten moeten meer als een multidisciplinair, multifactorieel bio-psychosociaal probleem worden gezien. Eén ding weet je dan zeker. Er wordt veel gepraat, het wordt schreeuwend duur en er gaan zich bij voorkeur steeds meer mensen mee bemoeien, die allemaal betaald willen worden.


Bij een rugklacht is dit onveilig tillen


Heneweer e.a. hebben een onderzoek opgezet om te bekijken in welke mate psychosociale factoren van invloed waren op het ontwikkelen van chronische rugklachten. Men is er van overtuigd dat chronische rugklachten door psychosociale factoren komen en het idee bestond dat deze factoren ook belangrijk zouden zijn bij acute en subacute lage rugklachten.

Niets bleek minder waar.

Uit het onderzoek bleek dat niet psychische items zoals bewegingsangst, de omgang met pijn en vermijdingsgedrag een voorspellende waarde voor het krijgen van chronische rugklachten hadden, maar veel meer de pijn alleen, als zintuiglijke uiting van een blessure in de rug. Pijn alleen heeft dus een sterk voorspellende waarde op het ontwikkelen van chronische pijn.

Preventie van rugpijn

Rampzalig was de uitkomst van het onderzoek dat na 3 maanden 45% van de mensen die een fysiotherapeut bezocht nog niet hersteld was van de acute rugklachten. De fysiotherapeut stond erbij en keek ernaar, terwijl de rugklachten voor zijn ogen alleen maar erger werden.

Er blijkt dus niets psychisch aan de hand te hoeven zijn bij de ontwikkeling van acute naar chronische rugklachten, maar gewoon de zintuiglijke pijn als uitdrukking van het feit dat er iets mis is met de rug.

Ook is dit artikel een duidelijke hint dat er bij het oplossen van acute rugklachten in een andere richting gezocht moet worden dan de huidige fysiotherapie. Die staat ook veel te bol van psychologische benaderingsconcepten.

De STEP strategie van het aanleren van veilig ruggedrag met de GewichtHeffersTechnieken en STEP hulpmiddelen die direct overbelasting voorkomen, lijkt een meer dan goed alternatief.
Preventie van rugklachtenOok blijkt in de praktijk maar al te vaak, of eigenlijk altijd, dat mensen met chronische rugklachten geen enkele beheersing of notie van veilig ruggedrag hebben. De dokter en de fysiotherapeut roepen van achter hun bureau dat je diep door de knieën moet (afb. 1). Als je dat eenmaal doet weet je zeker dat dit praktisch onmogelijk is. Vervolgens bukt en bolt iedereen vrolijk zijn rug (afb. 2) krijgt meerdere malen rugklachten en maakt ze chronisch om uiteindelijk voor psychisch te worden versleten.
Als mensen meer direct veilig en vooral ook praktisch met hun rug leren omgaan (afb. 3) zijn:
1. de acute rugklachten zo over. Lees in dat verband het vorige nieuwsbericht nog eens.
2. worden acute rugklachten niet chronisch
3. herhalen rugklachten zich nauwelijks nog
4. kunnen veel chronische rugklachten tot herstel worden gebracht
5. kunnen veel dure en tot op het bot medicaliserende "multifactoriele biopsychosociale" interventies worden voorkomen.

Er is nog veel gezondheid en geld te verdienen en het wordt ook een keer tijd voor echt veilig ruggebruik, we hebben nu lang genoeg geslapen.

Bert Bruggeman

*Link naar: Heneweer, H., Aufdemkampe, G., Tulder, M.W. van, Kiers, H., Stappaerts, K.H., & Vanhees, L. (2007). Psychosocial Variables in Patients With Sub(acute) Low Back Pain. Spine 32 (5): 536-592 [Lippincott Williams & Wilkins].

-->