Voorbeeld van goed herstel met cursus veilig ruggebruik bij STEP

 
De eerste ontmoeting op 4 december

Aanvraag door de  bedrijfsarts voor BackPerfect® Individueel in verband met lage rugklachten.

 
Het ontstaan van de rugklachten

Mevrouw van der V. kwam bij mij met het verhaal dat ze sinds eind augustus van dat jaar vrij acuut ontstane lage rugklachten heeft opgelopen die zijn ontstaan toen ze een patiënt optilde die hulpbehoevend is en toen schoot het aan de zijkant in haar rug.

 rugpijn natuur en cultuur.

 
Wat is er al gebeurd?

Deze pijnklachten bleven aanwezig en 2 dagen later is ze in de ziektewet gegaan omdat ze het werk in de verzorging niet meer kon uitvoeren. Een aantal dagen later kreeg ze uitstraling in het linker been via de laterale zijde van het bovenbeen en tot in de kuit aan toe.

rugpijn ischias 2 

Eerst fysiotherapie

Via de huisarts is ze toen naar de fysiotherapeut geweest, in totaal 4 behandelingen maar die heeft haar teruggestuurd naar de huisarts die haar naar de neuroloog heeft gestuurd. Omdat er in het EMG en de CT-scan niets uit gekomen is, wordt er nu een MRI gemaakt. Er is een constant pijnlijk en onrustig gevoel in het been.

rugpijn ischias 

 
Allerlei fysiotherapeutische behandelingen helpen niet

De fysiotherapeut heeft haar later weer verder behandeld met allerlei behandelvormen maar daar werden de klachten eerder meer als minder van.


Fysiotherapeutische oefeningen die de pijn erger maken

Ook oefeningen hielpen niets. Ze moest onder andere leren haar bekken te kantelen en rug-, bil- en buikspieren te trainen waarbij vooral de buikspieroefeningen pijnlijk waren.


Al vaker rugklachten in verleden

In het verleden zijn er al een aantal keren korte periodes met lage rugklachten geweest maar nooit was er uitstraling in het been.


De rugklachten nu op 4 december

Ze heeft nu constante pijn in de linker bil en het linker been tot aan de buitenzijde van de kuit aan toe.  
 

De invloed van de dagelijkse activiteiten op de rugklachten

Deze klachten nemen toe bij zitten onafhankelijk wat voor soort stoel. Vooral de druk van de stoel op het bovenbeen is pijnlijk. Lopen geeft vrijwel geen probleem. Liggen gaat meestal goed. Slapen gaat goed. Het bukken, op de hurken zitten en het voorover staan geeft meer klachten. Ze kan best ver voorover bewegen maar wel met meer pijn in het been maar het terugkomen geeft duidelijk meer rugpijn. Achterover bewegen geeft ook direct meer klachten. Het heffen van het been in lig kan maar beperkt tot  ca. 45 graden, daarna ontstaat er meer pijn in het been. Skeeleren en tennissen is niet meer mogelijk.

 rugklachten ischias 2 rugbelastingen

Ongerust

Ze maakt zich zorgen over haar klachten en vooral wat dit voor consequenties heeft voor de lange termijn.

rugklachten ischias hernia 

Veel verwachtingen van MRI

Ze is daarom erg gefixeerd op de uitslag van de MRI scan bij de neuroloog op 17 december.  Vaak voegt MRI niets toe als er geen operatie nodig is. In dit geval is dat ook helemaal niet aan de orde. Wat mij betreft is de MRI ook niet nodig, zeker niet als een neuroloog op basis daarvan ook nog allerlei contraproductieve dingen begint te roepen, zie onder.

rugklachten ischias MRI 

Voorlichting door de STEP ZelfZorg Instructeur

Na de intake heb ik haar uitgebreid verteld over het functioneren van de rug waarbij ze aangaf verbaasd te zijn over de krachten die er op de onderste tussenwervelschijven aanwezig zijn.

 rugpijn krachten op de rug

 
Blij en boos

Ze was heel blij met de uitleg maar ook boos dat niemand haar dit eerder had uitgelegd waardoor ze al veel eerder bewuster met haar eigen herstel aan de gang had kunnen gaan.  

 
Rugschoolboek en bescherming

Ik heb haar naast een rugschoolboek met voorlichting en trainingsprogramma voor veilig ruggebruik- waar ze intensief mee aan de gang is gegaan - een zitkussen en een beschermende brace voor de rug meegegeven.

rugklachten ischias hernia en rugbrace 

 
7 december
 
Niet te hol, zeker niet bij ischias

Bij de tweede les gaf ze aan dat ze merkt hoe belangrijk het is om haar rug te beschermen door de rug goed in een holle stand te houden. Wel gaf ze aan dat de holle stand haar iets meer klachten gaf. Bij het aanleren van de basis GewichtHeffersTechnieken bleek dat ze de rug voor haar klachten te extreem hol zette. De normale holte van staan handhaven is bijna altijd en zeker bij ischias meer dan voldoende en  dit voelde ook veel prettiger aan.

 
11 december

Het gaat beter met de klachten. Ze merkt met name dat de uitstraling in het been beter wordt zowel qua heftigheid als ook minder constant aanwezig. Het zitten zonder kussen en de rug goed onder controle bevalt haar beter als met kussen waarschijnlijk omdat dan haar rug te hol komt, dit is vooral bij ischias regelmatig het geval. Rugklachten zonder ischias zijn meestal erg gebaat bij zitten met een zitsteun.

 
18 december

Neuroloog adviseert onverstandig

Ze was bij de neuroloog geweest en die gaf aan dat er geen sprake was van een hernia maar van een lichte slijtage. Het was een soort ischias en ze moest maar veel gaan bewegen en sporten. Ik heb nogmaals uitgelegd dat een ischias een blessure in de tussenwervelschijf is en gezien de verbetering die er in 2 weken al was opgetreden ik er van overtuigd ben dat deze klachten volledig onder controle te krijgen zijn als we het beleid van veilig ruggebruik voortzetten en dat veel bewegen en sporten maar even uitstellen.


Naar je eigen lichaam luisteren

Ik vertel haar ook dat het voor haar moeilijk is om 2 meningen tegen elkaar af te wegen en dat ze dat eigenlijk ook niet moet doen maar vooral naar haar eigen lichaam moet luisteren en dat ze haar lichaam de vraag moet stellen of veel bewegen en sporten op dit moment lekker zou zijn. Ze begrijpt dit en ook dat het inslaan van de weg van veilig ruggebruik door moet gaan. Ik heb haar ook verteld dat de slijtage niets zegt en ook geen direct verband hoeft te hebben met haar (been-)klachten.

 
Perfect beheersing

De beheersing van de GewichtHeffersTechnieken is op dit moment vrijwel perfect en ook de gevorderde technieken als variaties verbinden, kantelen afsteunen en de lastarm klein houden ervaart ze als uitstekend werkzaam in de praktijk van alledag.

 rugklachten tiltechnieken

Werkhervatting gedeeltelijk

Ze heeft met de bedrijfsarts afgesproken om over 1 week met 2 uur per dag en lichte cliënten te beginnen.  

 
8 januari 

Einde in zicht

Het gaat steeds beter. De uitstralingsklachten zijn soms dagen geheel weg maar soms na meer inspanning komen ze nog in lichte mate terug.


Bescherming en vertrouwen

Ze gebruikt de beschermende rugbrace nog, dit geeft haar vertrouwen, ze merkt dat de brace haar corrigeert en ongewenste fouten tegengaat.


Het werk, geleidelijk op weg naar de 100%

Ze heeft een begin gemaakt met rustige werkhervatting en wel 5 dagen van 2 uur per dag. Ze wil de opbouw naar 100% ( 30 uur ) langzaam opbouwen ook omdat de belasting in haar thuissituatie door omstandigheden ook fors is.


De dagelijkse dingen trainen

We hebben veel praktische zaken geoefend zoals stofzuigen, steunkousen aantrekken en het maken van transfers.

 rugklachten ischias rugscholing tiltraining

15 februari 

Mevrouw van der V. is vrijwel geheel klachtenvrij. De ischias uitstraling is geheel verdwenen. Soms heeft ze na een zware dag een vermoeid gevoel onder in de rug maar dit herstelt snel. Ze heeft het gevoel dat ze haar dagelijkse omstandigheden perfect onder controle heeft niet alleen in haar werk maar ook in thuissituaties. Ze sport weer rustig en ook dit gaat goed.

rugklachten ischias rugscholing tiltraining 

Tevreden en teleurgesteld

Ze gaf aan zeer content te zijn met de visie en de STEP benadering die ze heeft ondergaan maar was ook wel teleurgesteld dat ze ruim 3 maanden in de ziektewet had gezeten voordat ze met het ZelfZorgbeleid in aanraking kwam.   We hebben de begeleiding en training afgesloten.

 rugklachten ischias rugscholing tiltechnieken


Evert van Amerongen,

STEP ZelfZorg Instructeur, Arnhem

 
-->