Naast Jos Verbeek, de bedijfsarts die riep dat tillen met de benen niet helpt, roept ook zijn bijna naamgenoot en professor Allard Van der Beek hetzelfde, wat STEP overigens al 30 jaar riep, zie ook nieuws van 07-02-2008.

 

TILCURSUS ACHTERHAALD (uit ArboVerslag 01-02-2008)
Volgens de kersverse hoogleraar verkopen sommige arbo-adviseurs nog steeds onzin. Zo is het volgens hem al lang bewezen dat tillen, door eerst de knieën te buigen om vervolgens met een rechte rug de last op te nemen, het ontstaan van lage rugklachten niet voorkomt.
Dit, terwijl het op de site www.arboportaal.nl van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nog steeds gepropageerd wordt.

‘Dat is nergens goed voor. Ik baseer me op uitgebreide biomechanische en epidemiologische studies. Het helpt geen moer. De oorspronkelijke gedachte dat door de knieën buigen goed is voor de rug, is wel logisch, maar de arboprofessionals moeten nu toch wel beter weten. Door bewustwording bij de werknemer en vooral zijn adviseurs moeten we dit misverstand de wereld uit helpen. Drie jaar geleden werden sommige mensen gewoon boos en opstandig als ik deze boodschap verkondigde. Voorstelbaar, want je wereldbeeld stort in als je met dit soort tilcursussen je brood verdient. Maar het is toch echt achterhaald’, aldus Allard van der Beek.

Het is onvoorstelbaar dat deze mythe zo lang geduurd heeft. Iedereen riep het behalve STEP. STEP werd er zelfs al eens door rechters voor veroordeeld. STEP vond dat paramedici gevaarlijke Diep Door Knieën Rechte rug tiltechnieken aanleerde en schreef daar wat over. Volgens de rechter mocht dit niet. Over vrijheid van meningsuiting gesproken…

Een paar teksten van STEP uit die tijd (1993) zijn mogelijk nog leuk om eens te lezen en om te illustreren hoe duidelijk en lang STEP voor dat Diep Door Knieën Rechte rug tillen waarschuwde.RUGSCHOLEN, TILLEN, uit 1993, Fysio 2000, 9302
(Para)medisch handelen, rugscholen en fysiotherapie hebben bij lage rugklachten weinig tot geen resultaat. Dat is eigenlijk ook niet zo’n wonder, aangezien er langzamerhand een groot aantal gecontraïndiceerde elementen in de (para)medische aanpak van rugklachten is geslopen. Eén daarvan is het aanleren van tiltechnieken.

In feite is dit uitermate ernstig, aangezien de consequentie van al deze gecontraïndiceerde elementen is, dat de patiënt met rugklachten gevaar loopt in (para)medische handen. Patiënten zijn zich hiervan niet bewust, hun vertrouwen is oeverloos. Preventie van rugklachten zo til je wel en zo til je niet
Foto 1 uit Fysio 2000: Zo til je wel en zo til je niet

Vele (para)medici loopt de mond over van het spreekwoord ‘de mens is geen machine’. Ondertussen behandelt men hem echter als een ‘beest’. Men brengt allerlei methoden in de praktijk zonder zich kritisch af te vragen of ze nu wel verantwoord zijn. Elke rechtgeaarde (para)medicus wil uitsluitend het beste voor zijn patiënt en zal aan gecontraïndiceerd handelen onmiddellijk een eind aan willen maken.

Ook zal hij het niet voor het woord willen hebben dat hij zijn patiënten letsel toebrengt met zijn aanpak. In het volgende tijdschrift wordt hier uitgebreid aandacht aan besteed en worden mogelijkheden aangereikt om aan deze gevaarlijke situatie een eind te maken. Preventie van rugklachten, zo til je niet
Foto 2 uit Fysio 2000: Zo til je niet

Tot zover wat boute STEP teksten uit 1993 ten teken dat STEP zich nooit met deze Diep Door Knieën Rechte Rug technieken heeft bezig gehouden, voor wie dat nog niet geloofde.

 

Van zitten krijg je geen rugklachten?
Allard Van der Beek roept in zijn verhaal naar arboprofessionals ook nog wat over zitten. Van zitten zou je geen rugpijn krijgen. Ook zou het niet uitmaken hoe je zit en tevens meldt hij dat je met fysieke training de rugklachten het best op kunt lossen en dan bij voorkeur in multidisciplinair verband. Een ding weet je dan zeker; dan wordt het lekker duur en je krijgt ook multi rekeningen.

Wat dat zitten betreft. Rugpijn krijg je niet alleen van zitten, maar menigeen krijgt het van tillen, van bukken, van opstaan uit zit, van je onderbroek aantrekken of je veters strikken en van tal van andere zaken.

STEP heeft speciale AADL Lijsten (Authentieke Activiteiten Dagelijkse Leven Lijsten) gemaakt, die zijn gebaseerd op activiteiten die mensen met rugklachten aangaven als oorzaak van hun rugklachten of als activiteiten die hun rugklachten verergeren. De lijst is als bijlage toegevoegd.

Wij adviseren Van der Beek deze lijst eens te bekijken en te tellen hoe vaak zitten erbij staat, op pagina 1 staat zitten er al 4 x op (zie foto 3).

De lijst wordt gebruikt tijdens de scholing die STEP geeft, en is onderdeel van het STEP Rugscholingsboek, waar ook tal van andere (thuis)trainingsopdrachten in staan om mensen veilig ruggebruik aan te leren bij alle activiteiten van het dagelijkse leven, niet alleen bij tillen of zitten. (zie foto 4).

Pagina 1 van de AADL Lijst Rug 2005
Foto 3: Pagina 1 van de
AADL Lijst Rug
 Preventie van rugklachten met STEP Rugscholingsboek
Foto 4: Preventie rugklachten
met STEP Rugscholingsboek

STEP heeft in afgelopen 30 jaren voor brede gedragsverandering een perfect rugscholingssysteem ontwikkeld, waarin ZelfZorg centraal staat en waarvan de bruikbaarheid in de praktijk door tientallen instructeurs en duizenden cliënten is getoetst en dat ook uitdrukkelijk op de laatste stand der wetenschap is gestoeld. De ZelfZorg richting die door de wetenschap wordt gedicteerd, wordt door STEP in de praktijk gebracht. STEP is graag bereid om haar beleid met wetenschappelijk onderzoek te laten toetsen. Van der Beek hoeft maar te roepen, waar Verbeek het al eens liet afweten.

 

Met fysieke training kun je rugklachten oplossen?
Wat STEP betreft slaat Van der Beek met zijn uitlatingen over zitten en fysieke training de plank een paar meter mis. Als dit de nieuwe medische aanpak bij rugklachten wordt, dan voorspelt STEP nog meer schade voor mens en maatschappij dan met het banale Diep Door Knieën Rechte Rug tillen. Maar wat maakt het allemaal uit, dat kan er nog wel bij en de professoren hebben gemakkelijk praten, ze worden toch niet voor de schade aansprakelijk gesteld.

STEP heeft zeer veel individuen met rugklachten ontmoet en wat bij iedereen opvalt is dat zitten een groot probleem is en dat fysieke training geen zier helpt, dat rugklachten daardoor zelfs niet zelden ontstaan. Mensen met een goede conditie hebben zelfs meer rugklachten dan mensen met een matige conditie, stond recentelijk in Spine, maart 2008, hetgeen ook goed geïllustreerd wordt door de hernia’s van Pieter van den Hoogenband en Sjeng Schalken, zo slecht waren die mannen niet fysiek getraind.

Wat STEP betreft past hier een soortgelijke slotzin als bij het nieuws van 07-02-2008:

Het wordt tijd dat werkgevers en werknemers samen met STEP de handen in één slaan bij het strak en efficiënt aanpakken van:

  1. De preventie van rugklachten
  2. Een snel herstel bij rugklachten
  3. Het voorkomen van herhalingen van rugklachten

Er is zeer veel geld en gezondheid te winnen. We moeten ons niet langer laten dicteren door (para)medici en professoren. Zij hebben nu lang genoeg de tijd gehad en er tot op heden niets van gebakken, en nog wel naar eigen zeggen.

Wat werkgevers en werknemers moeten doen is:

  1. Kies voor een brede gedragsmatige aanpak en leer mensen veilig met hun rug om te gaan op het werk en thuis in de breedste zin van het woord; bij bukken, zitten, opstaan uit zit, tillen, bij werken laag bij de grond met knielen en hielen en niet te vergeten bij het ochtendritueel van opstaan en aankleden. Als je dit goed inricht is dit meteen een goede, natuurlijke, fysieke training. Fysieke training zonder veilig ruggebruik is echter als parachutespringen zonder valscherm.
  2. Zijn er bestaande klachten? Zorg dan binnen 24 uur voor een STEP cursus veilig ruggebruik.

Als we deze 2 sporen consequent bewandelen smelt het verzuim en de gezondheidsschade door rugklachten als sneeuw voor de zon.

STEP geeft hier keiharde garantie op.

Bert Bruggeman

AADL Lijst Rugklachten 2005

ArboVerslag 01-02-2008

-->