Tennistraining heeft geen zin. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat tennistraining door (para)medici geen zin heeft. Men behaalt met de aangeleerde squat (hurk) tennistechnieken geen betere resultaten dan zonder enige training. De conclusie van de wetenschappers is dat tennistraining in het algemeen geen zin heeft. Tennistrainers wordt geadviseerd ander werk te zoeken. Leken wordt geadviseerd zich gewoon bij een tennisclub aan te melden en zich de dure tennistraining te besparen. Van het aldus bespaarde geld kan men beter een rondje aan de bar geven. De lezer kan zelf waarschijnlijk goed het zwakke punt in deze redenering ontdekken.

Deze parabel helpt mogelijk ook het wetenschappelijk onderzoek naar squat tiltraining door (para)medici beter op zijn waarde te schatten voor tiltrainng in het algemeen en voor het aanleren van veilig ruggdrag ter preventie van rugklachten in het bijzonder.

Reactie STEP op onderzoek naar tillen onder leiding van de Nederlandse bedrijfsarts Verbeek.

Eindelijk, de (para)medische wereld is er zelf achter. (Para)medisch tillen helpt niet bij de preventie van rugklachten.

mensendieck

Men vergeet erbij te zeggen dat dit geldt voor het tillen dat door de medische wereld al decennia werd en wordt gepromoot, het zogenaamde Diep Door Knieën Rechte Rug (DDKRR) tillen, ook wel squat, semi-squat of hurkend tillen, genoemd (zie afb. 1).

Een elftal studies naar (para)medisch DDKRR tillen op het werk werden door Martimo, Verbeek e.a in een review onderzocht. Eén van de onderzoeken was het Nederlandse onderzoek van van Poppel bij de KLM waar de DDKRR Mensendieck/Cesar aanpak geen succes was (2).

 

STEP fulmineert hier al ruim 30 jaren tegen en heeft daar uitvoerig over gepubliceerd in het artikel ‘Rugscholing gecontraïndiceerde elementen’ (3). Hierin worden de nadelige en onuitvoerbaarheidaspecten van de hurktechnieken uitvoerig besproken. STEP heeft de bestrijding van deze DDKRR technieken zelfs uitdrukkelijk in haar mission statement opgenomen.

Mission statement STEP
“De massale promotie van DDKRR (Diep Door Knieën Rechte Rug) (para)medische tiltechnieken dient ook drastisch te worden verminderd ten faveure van GewichtHeffersTechnieken. Met het aanleren van veilig lichaamsgedrag met realistische GewichtHeffersTechnieken kan niet alleen op een veilige, actieve en praktische manier getild worden, maar kan men veilig functioneren in werk en vrije tijd in het algemeen. ”

STEP laat dit ook altijd direct in haar cursussen terugkomen en iedere willekeurige leek is het daarmee direct eens (zie afb. 2).

(Para)medisch tillen en rugklachten. DDKRR

De (para)medische wereld heeft zelf decennia lang rare onuitvoerbare tiltechnieken gepromoot en komt nu op basis van diezelfde tiltechnieken met de boute vaststelling dat tiltechnieken in hun algemeenheid niet helpen.

Men heeft daar altijd de eigenaardige gewoonte om te denken ‘Als wij het niet goed doen, dan doet niemand het goed’. Hallo, dames en heren paramedici, alleen (para)medische rare onuitvoerbare tiltechnieken helpen niet bij de preventie van rugklachten. Dat had u niet, met een natuurlijk weer schreeuwend duur, wetenschappelijk onderzoek hoeven aan te tonen, dat had ook gekund door het zelf gewoon 1x, slechts 1 x te proberen.

U had dan zelf aan den lijve kunnen vaststellen: “goedemiddag, wat ik roep kan helemaal niet, dat is een banaal verhaal”. Schijnbaar was die ene kniebuiging nog te veel moeite, of was u zozeer overtuigd van zichzelf dat u een praktijktoets overbodig achtte.

Para(medici) hebben ervoor gezorgd iedereen in Nederland denkt dat men moet tillen met DDKRR. In de STEP rugscholingscursussen (geen tilcursussen) nemen we daarom altijd de (para)medische DDKRR toets standaard af, om de mensen daarvan te verlossen. STEP vraagt daartoe de mensen altijd ‘Hoe moet je tillen van de dokter?’. Iedere cursist antwoordt dan zoals in afb. 3.

Rugklachten, Tillen hoe moet het volgens de dokter

Daarna stellen we de vraag ‘Hoe doe je het dan?’. Iedereen antwoord dan zoals in afb. 4.

Op de vraag waarom men het niet volgens doktersvoorschrift doet, is steeds het antwoord: ‘Zo kan het niet, dat is niet te doen in de praktijk’.

Voor STEP en voor iedereen is het fijn om te horen dat (para)medici nu zelf ook van mening zijn dat wij bij tillen niet meer naar (para)medici hoeven te luisteren. Bij rugklachten deden we dat al niet meer, daar hielp ook niets wat (para)medici doen of ooit gedaan hebben. Ook dat stelden de (para)medici overigens zelf wetenschappelijk vast.

Rugklachten, Tillen hoe doe je het in de praktijk?

Eigenlijk is dat ook zo logisch als wat. Rugklachten (en hetzelfde geldt overigens voor RSI en blessures) zijn altijd veel te veel gemedicaliseerd. Terwijl ze een gedragsprobleem zijn. (Para)medici zijn geen trainers, die denken dat je er bent met wat theorie en een keer van achter het bureau roepen "zo moet je tillen". Ook de onderzochte tiltrainingen blinken daarin uit: slechte tiltechnieken, veel teveel theorie en geen goede controlegegevens op het eindresultaat. Trainen is geen theoretisch verhaal maar vooral praktijk en goed controleren of je training resultaat heeft. STEP doet dat en bereikt aan het eind van training gemiddeld 200% verbetering van veilig ruggedrag ten opzichte van de beginsituatie met een gestandaardiseerde test. Verder dient er natuurlijk Follow-Up training plaats te vinden, van een paar lesjes leer je ook geen tennis. STEP heeft daarvoor speciale meerjarenprogramma's, die daarna nog met korte Workshops On The Job worden geborgd.

Dus stoppen met (para)medicaliseren van rugklachten. Rugklachten is geen ziekte en dus niets voor (para)medici. Je krijgt alleen maar rugklachten als je je rug verkeerd gebruikt, uiteraard niet alleen bij tillen. De oplossing is dan dat je mensen leert hun ruggedrag te veranderen, hen leert om goed met hun rug om te gaan. Daar heb je gecertificeerde trainers voor nodig die zelf ook goed met hun rug omgaan in hun dagelijkse leven en zo als rolmodel functioneren.

Het is eigenlijk te vergelijken met iemand die je tennis aanleert. Dat leer je ook niet bij de dokter. Daarvoor heb je een goede trainer nodig, die zelf ook een balletje kan slaan.

STEP trainers zijn zulke gecertificeerde mensen die:
 Het STEP rugscholingssysteem tot in de puntjes beheersen
 Zelf altijd hun rug goed gebruiken
 Zelf geen rugklachten of hernia’s krijgen

STEP trainers leren mensen ook nooit - zoals in deze review werd onderzocht - alléén veilig tillen op het werk om zo rugklachten te voorkomen. Dat is een veel te beperkte strategie. De mens doet van alles met zijn rug: hij bukt, pakt hoog en laag, zit op stoelen, fietst, rijdt auto, staat op uit zit, knielt, hielt en tilt af en toe ook eens wat en dan vooral ook in zijn thuissituatie. STEP trainers leren mensen daarom altijd zowel op het werk als thuis veilig met hun rug om te gaan.

STEP trainers gebruiken daarvoor een eenvoudig, praktisch en belangrijk basisprincipe; het rug op slot principe van de gewichtheffers (zie afb. 5). Wat verder minstens zo belangrijk is dat STEP niet alléén groepsgewijze scholing geeft maar bij individuele rugklachten direct aanwezig is met individuele rugscholing. STEP zorgt dan direct vanaf dag 1 voor rugveiligheid met scholing en zelf ontwikkelde beschermende hulpmiddelen.

Rugklachten, Tillen hoe moet het? Visie van STEP

Deze 2 sporen aanpak wordt ook door niemand zo consequent in de praktijk gebracht en is ook op geen enkele wijze onderwerp van dit of ander onderzoek geweest. In de praktijk blijkt onomstotelijk dat daarmee verzuimdagen en herhalingen van rugklachten smelten als sneeuw voor de zon.

STEP heeft verder haar GewichtHeffersTechnieken uitvoerig wetenschappelijk onderbouwd, hetgeen te lezen is in bovengenoemd artikel en andere publicaties van de hand van STEP (4, 5 en 6). Minstens zo belangrijk is dat STEP en al haar trainers de GewichtHeffersTechnieken in de eigen praktijk en in de praktijk van mensen met en zonder rugklachten gedurende 30 jaar hebben getest en geoptimaliseerd. Een weerslag van al deze wetenschappelijke onderbouwing en ervaring is te vinden in de 2 professionele cursusbegeleidingsboeken van STEP.

Uiteraard is STEP bereid haar rugscholingssysteem te laten toetsen. STEP is op dit moment druk doende om GewichtHeffersTechnieken en aspecten daarvan wetenschappelijk te onderzoeken aan de VU in Amsterdam. STEP had ook graag met Verbeek haar rugscholingssysteem onderzocht en was met Verbeek ook op weg naar een model om dat nader te onderzoeken.
Verbeek, de leider van het onderzoek naar onuitvoerbare tiltechnieken, haakte om onbegrijpelijke reden en onfatsoenlijk af (hij liet gewoon niets meer van zich horen). Wel staat hij nu aan de lijn quasi interessante zogenaamd wetenschappelijk verantwoorde dingen te roepen over tiltechnieken die niet kunnen en nooit gekund hebben. Hier schiet niemand iets mee op en zeker mensen met rugklachten niet, laat staan werknemers en werkgevers die rugklachten willen voorkomen.

Het wordt tijd dat werkgevers en werknemers samen met STEP de handen in één slaan bij het strak en efficiënt aanpakken van:
1. de preventie van rugklachten
2. een snel herstel bij rugklachten
3. het voorkomen van herhalingen van rugklachten

Er is zeer veel geld en gezondheid te winnen. We moeten ons niet langer laten dicteren door (para)medici. Zij hebben nu lang genoeg de tijd gehad en er tot op heden niets van gebakken, en nog wel naar eigen zeggen.

Bert Bruggeman

1. Takala. E.P., Kuijer, P., Jauhiainen, M., Martimo, E., Verbeek, J., Karppinen, J., & Furlan A. (2008). Effect of training and lifting equipment for systematic review preventing back pain in lifting and handling. BMJ published online 31 Jan 2008.

2. Geen meetbaar effect van tilgordel en tilinstructies ter preventie van lage
rugklachten op de werkplek; een gerandomiseerde, gecontroleerde trial*
m.n.m.van poppel, b.w.koes, g.e.van der ploeg, t.smid en l.m.bouter. Ned Tijdschr Geneeskd 1999 18 september;143(38)

3. Bruggeman, B., Bruggeman, J., Kooke, H.J., Gruijs, R.,  Groepsgewijze rugscholen, nadelen en gecontraïndiceerde elementen. Fysio 2000 3 (2): 1003 – 1009.

4. Bruggeman, B., Bruggeman, J., Kerkhoven, H., Kooke, H.J., Gruijs, R.,  De GewichtHeffersTechnieken, Wetenschap en Praktijk.

5. Bruggeman, B., Bruggeman, J., Kooke, H.J., Gruijs, R.,  BackPerfect versus Conventionele Groepsgewijze Rugscholen. Fysio 2000 3 (4): 25-31.

6. Bruggeman, B., Bruggeman, I., Bruggeman, J., Kooke, H.J., Gruijs, R. De STEP GewichtHeffersTechnieken, hoe (goed) tilt de (para)medicus zelf?

-->