Direct uit de recente wetenschap

Rugklachten worden niet veroorzaakt door slijtage, maar door interne beschadigingen van de tussenwervelschijf die al op jeugdige leeftijd ontstaan, zie het artikel van Vernon Roberts (1).

De tussenwervelschijf is een schokdemper, een soort Citroën voor de rug. Als zo’n schokdemper flink beschadigd raakt (zie foto 1), is dat te vergelijken met een auto die op een lekke band rijdt. De tussenwervelschijf zal na een beschadiging zonder veilig ruggebruik steeds gemakkelijk verder beschadigen en de schokdemper zal van steeds mindere kwaliteit worden. Ook hiervoor zijn duidelijke aanwijzingen in het artikel van Vernon Roberts te vinden.

Om rugklachten te voorkomen moeten we zorgen dat de tussenwervelschijf in tact blijft en als er op jeugdige leeftijd al beschadigingen zijn ontstaan, moeten verdere beschadigingen worden voorkomen (zie foto 2).

Beschadigde tussenwervelschijf
Foto 1:
A.Tussenwervelschijf, gezond, 35 jaar
B.Tussenwervelschijf, gezond, 47 jaar
C.Beschadigde tussenwervelschijf, 31 jaar
D.Erg beschadigde tussenwervelschijf, 31 jaar
E.Tussenwervelschijf met hernia

Beschadigingen van de tussenwervelschijf beginnen al op jeugdige leeftijd

Foto 2: Beschadigingen van de tussenwervelschijf beginnen al bij 10 jaar en worden geleidelijk steeds erger

De vermaarde wetenschapper Adams pleit ook sterk voor het voorkomen van beschadigingen aan de tussenwervelschijf (2).

Vooral ook omdat dan niet alleen de schokdemping is verminderd, maar ook omdat de voeding van de tussenwervelschijf negatief beïnvloed wordt. Dit bij elkaar leidt zonder veilig ruggebruik gemakkelijk tot geleidelijke verergering.

Waar moet je dan beginnen? Inderdaad, bij de jeugd en wel zo vroeg mogelijk. Uiteraard is preventie voor ouderen die nog nooit rugklachten hebben gehad van belang. Dat geldt evenzeer voor ouderen die al wel rugklachten hebben gehad. Zij moeten zo snel mogelijk weten hoe ze verdere verslechtering en herhaling kunnen voorkomen. Echter, beginnen bij de jeugd is van het grootste belang.

Onder het motto “ jong geleerd is oud gedaan” heeft Conga bij BGA Nederland recentelijk een middag over veiligheid georganiseerd. Veiligheid op de werkplek staat bij STEP hoog in het vaandel. Op de juiste manier tillen en werken is hier een belangrijk onderdeel van.

Ook STEP heeft een bijdrage geleverd aan de middag over veiligheid bij BGA Nederland. Zo is op de afbeelding hiernaast (foto 3) een prototype van een tegeltiller te zien. Tegelijkertijd wordt gedemonstreerd hoe men het beste met dit apparaat om kan gaan.

STEP heeft een grote verscheidenheid aan cursussen te bieden, allemaal met dezelfde doelstelling: veiligheid en gezondheid op de werkvloer moet gewaarborgd worden én gehandhaafd blijven.

Fundament Tegeltiller

Foto 3: Tegeltiller

De cursus Workshop On The Job is hier een mooi voorbeeld van. Bij deze module wordt een combinatie gemaakt van een groepsgewijze toolbox en aansluitend een individuele training van veilig lichaamsgebruik op de eigen werkplek.
Tijdens de toolbox wordt informatie gegeven over het ontstaan van klachten en het veilig en verantwoord lichaamsgebruik. Terwijl de medewerkers hun eigen werkzaamheden uitvoeren komt de STEP Instructeur op de werkplek om het lichaamsgebruik van de medewerker te toetsen en, daar waar nodig, te corrigeren.

De STEP Instructeur is bekend met de specifieke werkzaamheden van het bedrijf. Voorafgaand aan een cursus Workshop On The Job wordt een intake gemaakt om de praktische werksituaties en het lichaamsgebruik van de medewerkers vast te leggen.

Centraal tijdens de Toolbox staat:
- Ontstaan van blessures
- Voorbodes, herkennen van signalen
- Veilig lichaamsgebruik met de STEP GewichtHeffersTechnieken (zie foto 4)

Centraal tijdens de Individuele training staat:
De medewerker laat zien wat hij aan het doen is en op welke manier het uitgevoerd wordt. De STEP Instructeur geeft tips hoe de werkzaamheden op een veilige manier uitgevoerd kunnen worden en laat dit ook zien. Bij de individuele training wordt gebruik gemaakt van de door STEP ontwikkelde PreventieCheck.

Fundament Veilig ruggebruik

Foto 4: Aanleren veilig lichaamsgebruik met de STEP GewichtHeffersTechnieken

 

De voordelen van Workshop On The Job
Voor de medewerker:
• Laagdrempelig door praktische training op de eigen werkplek.
• Gericht op de individuele behoefte en omstandigheden.
• Individuele, concrete adviezen ter verbetering veilig lichaamsgebruik.
• Bevordert de fysieke gezondheid.
• Voorkomt rugklachten, blessures en RSI.

Voor het bedrijf:
• Relatief weinig verlies van productietijd.
• Hoog rendement met een relatief lage investering per medewerker.
• Gemakkelijk te organiseren en goed inzetbaar als basiscursus, Follow-Up en als Toolbox.
• Voorkomt gezondheids- en verzuimschade.
Cursusduur en cursusinhoud kunnen naar eigen wens ingevuld en aangepast worden.

Zeker in deze tijd van het jaar, wanneer weersomstandigheden de werkzaamheden soms belemmeren en uw medewerkers beter beschikbaar zijn dan andere momenten in het jaar, kan scholing, of een gesprek hierover, interessant zijn.

Neem voor meer informatie of een offerte contact op met Henk Jan Kooke [hjkb3@step.nl]. Uiteraard brengt hij u ook graag een bezoek om meer uitleg te geven over de module Workshop On The Job.

Bert Bruggeman

1. Vernon-Roberts, B., Moore, R.J., & Fraser, R.D. (2007). The Natural History of Age-related Disc Degeneration. The Pathology and Sequelae of Tears. Spine (32): 25, 2797-2804 [Lippincott, Williams & Wilkins].

2. Adams, M.A., Roughley, & P.J. (2006). What is Intervertebra Disc Degeneration, and What causes It? Spine (31): 18, 2151-2161 [Lippincott, Williams & Wilkins].

-->