Motto: hoe houd je werknemers gezond?

Dat fysieke overbelasting bij lichamelijk zware beroepen al op jeugdige leeftijd begint, is een vaststaand feit (zie het nieuws van 19 februari en 21 januari 2008).

Daarom hebben GOA en STEP besloten de handen ineen te slaan. Wij zijn samen begonnen om, tijdens de opleiding van leerlingen, ‘veilig en gezond werken’ als onderdeel van het lesprogramma op te nemen. Op die manier kunnen wij de preventie van fysieke klachten nog beter realiseren.

Logo GOA
Foto 1: Logo GOA


Nieuw opleidingsprogramma “omgaan met fysieke belasting in de Infra”

Mogelijk heeft u inmiddels gehoord dat de GOA Infra groep de bakens m.b.t. het opleiden van leerlingen enigszins heeft verzet. Leerlingen worden, zoals u dat van GOA mag verwachten, opgeleid tot vakman.

Helaas is de realiteit dat men vaak maar vakman is voor een beperkte periode. Veel leerlingen gaan in de toekomst verloren voor het vak. De grootste veroorzaker van uitstroom is de fysieke overbelasting tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden (zie foto 2). Fysieke belasting tijdens werkzaamheden ligt hoog
Foto 2: Fysieke belasting tijdens werkzaamheden ligt hoog

De gevolgen van fysieke overbelasting voor de branche zijn groot:

  • Hoog uitstroomperventage in de eerste jaren van opleiding en werk
  • Het niet halen van de pensioen gerechtigde leeftijd
  • Verlies van arbeidscapaciteit
  • Langdurig verzuim
  • Hoge kosten m.b.t reïntegratie trajecten

We kunnen het lijstje nog verder aanvullen. Eén ding is in elk geval duidelijk: de uitstroom gaat de komende jaren toenemen en de instroom wordt lastiger. 80% Van de leerlingen die instromen heeft al te maken met klachten van fysieke aard. Wij hoeven u niet uit te leggen dat dit de branche onvoorstelbaar veel geld gaat kosten. GOA Infra is van mening dat voorkomen beter is dan genezen en STEP sluit zich hier helemaal bij aan.

GOA en STEP hebben daartoe samen een programma ontwikkeld dat goed aansluit bij de wijze waarop leerlingen onderwezen worden (zie foto 3).GOA en STEP; veilig en gezond werken
Foto 3: leerlingen van GOA worden opgeleid door STEP

Door veilig omgaan met het lichaam als één van de vakcompetenties te betitelen is de vrijblijvendheid er af. GOA is van mening dat je het vak niet alleen moet beheersen, maar dat je het vak ook op een gezonde en veilige wijze moet kunnen uitoefenen. Daarbij is het hoe en wat van belang. Want het is eigenlijk te gek voor woorden dat er anno 2008 mensen worden opgeleid voor veel geld, terwijl al bijna vaststaat dat men het werk in de toekomst niet kan blijven volhouden.

Hier slaat GOA de spijker op de kop, aldus STEP. STEP biedt een grote verscheidenheid aan cursussen, allemaal met dezelfde doelstelling: veiligheid en gezondheid op de werkvloer moet gewaarborgd worden én gehandhaafd blijven.

Met het aanleren van veilig lichaamsgedrag met realistische GewichtHeffersTechnieken (zie foto 4) kan niet alleen op een veilige, actieve en praktische manier getild worden, maar kan men ook veilig functioneren in werk en vrije tijd in het algemeen.

Veilig ruggebruik met de STEP GewichtHeffersTechnieken
Foto 4: Veilig ruggebruik met de STEP GewichtHeffersTechnieken


STEP richt zich vooral op ZelfZorg. ‘Mensen hebben het recht te leren zelf actief klachten te voorkomen. Wij leren ze hoe dat kan’. Inmiddels is de eerste ‘pilot’ achter de rug en zowel GOA als STEP beschouwt het als zeer geslaagd.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Henk Jan Kooke namens STEP (hjkb3@step.nl of 06-53787888).

-->