Direct uit de recente wetenschap, Spine 32 (16) 2007

Bij chronische lage rugpijn hebben oefeningen nauwelijks enige waarde. Talloze malen is dit onderzocht en verscheidene onderzoeken wijzen hetzelfde uit. Onderzoekers zijn vaak niet verder gekomen dat het vaststellen van enkele statistische waarden die geen enkele praktische betekenis hebben. Een voorbeeld is het onderzoek van Tulder e.a.*.
Slechts enkele onderzoeken hebben enige, nog zeer beperkte praktische waarde, en dan nog alleen bij chronische rugklachten. Hieronder beschrijven wij het onderzoek van Mannion e.a.**, een voorbeeld van een onderzoek dat wel enig resultaat had:

In het onderzoek van Mannion e.a. werden drie oefenstrategieën onderzocht:

1. Twaalf weken 1 uur per week op apparaten oefenen volgens het David Back Clinic principe;
2. Een aantal weken een uur aerobics in groepen van twaalf.
3. Een aantal keer een half uur behandeling en oefeningen bij een moderne fysiotherapeut;
Rugklachten en oefenen met apparaten

De drie onderzoeken hadden allen hetzelfde beperkte resultaat na zes maanden. Men was niet van zijn klachten af, maar had resp.:

  Rugklachten en oefeningen fysiotherapie 1. 12% Minder pijn, een vermindering van 43% naar 31% van de maximale pijn, als 100% de maximale pijn is. Een zeer beperkt resultaat dus.
2. 6% Beter kunnen functioneren in het dagelijkse leven, een vermindering van 32% naar 26% functiestoring, als 100% de maximale functiestoring is. Ook hier een zeer mager resultaat en zeker niet klachtenvrij.
3. Alleen de fysiotherapie bleef achter bij het functioneren, daar was na 6 maanden zelfs niets meer over van enig resultaat.

Het beperkte resultaat van de (para)medische aanpak is in de ogen van STEP ook logisch. Meer kun je niet verwachten van wat oefeningen doen op de grond, in bed of op een apparaat. Als je dat vergelijkt met de hele dag je rug veilig gebruiken, dan vallen de oefeningen van beperkte duur natuurlijk in het niet.

De onderzoekers spreken de voorkeur uit voor aerobics, omdat het veel goedkoper is dan fysiotherapie of een bezoek aan de David Back Clinic. Ook stellen de onderzoekers dat er geen specifiek effect is van de oefeningen, maar dat er waarschijnlijk alleen maar een psychisch effect is, wat inhoudt dat men een andere houding tegenover de pijn heeft. Rugklachten aerobics

STEP haalt (in vergelijking met de hierboven beschreven oefeningen) in de praktijk met gemak het driedubbele effect met de scholing van veilig lichaamsgebruik, zowel bij het verminderen van pijn als de uitbreiding van het functioneren in het dagelijkse leven. Dat moet ook wel, anders zou je beter wat aan aerobics kunnen gaan doen.

Bij aerobics is de prijs/kwaliteit verhouding namelijk ± 400% beter dan bij fysiotherapie en de David Back Clinic aanpak.

Bert Bruggeman

*Link naar: Tulder, M. van, Malmivaara, A., Hayden, J., & Koes, B. (2007). Statistical Significance Versus Clinical Importance. Trials on Exercise Therapy for Chronic Low Back Pain as Example. Spine 32 (16): 1784-1790 [Lippincott Williams & Wilkins].

**Link naar: Mannion, A.F., Müntener, M., Taimela, S., & Dvorak, J. (1999). 1999 Volvo Award Winner in Clinical Studies. A Randomized Clinical Trial of Three Active Therapies for Chronic Low Back Pain. Spine 24 (23): 2435-2448 [Lippincott Williams & Wilkins].

-->