Cesar en pillen hielpen niet

 

 rugklachten, bekkenklachten, zwangerschap, instabiliteit, SI, cesar

"Na de bevalling van mijn twee kinderen had ik last van mijn rug en bekken. Ik heb twee kinderen en bij de eerste zwangerschap, twee jaar geleden, voelde ik dezelfde klachten. Het leek erop dat dit ‘oude’ probleem weer de kop op zou steken.

Even een aantal keren naar Cesartherapie en dan zou het wel weer over zijn, dacht ik. Echter, deze keer bleef de pijn aanhouden en de klachten verdwenen niet. In sommige gevallen werd het zelfs erger.

Ik ben toen meteen naar de huisarts gegaan en deze adviseerde mij om eerst met behulp van pijnstillers een week rustig aan te doen. Hierna moest ik de pijnstilling afbouwen en als de klachten nog steeds aanwezig zijn, dan moest ik terugkomen.

 

Helaas, de pijn bleef aanwezig. 


Opnieuw ben ik naar de huisarts gegaan en moest 2 à 3 weken thuis blijven van het werk en veel bewegen! Ik heb meteen mijn werk op de hoogte gebracht en via hen, de Arbo arts en STEP ingeschakeld.

Tijdens mijn verplichte “thuisweken” ben ik 2 keer bij STEP geweest, maar vanwege de pijn kon ik bijna niets. Na een korte (geplande) vakantie ging het al een stuk beter met me en ben toen ook weer 100% begonnen met werken. De pijn was toen nog steeds aanwezig, maar niet meer zo heftig als voorheen.

Kort daarna is Marloes bij me geweest voor een werkplekbezoek (daarvoor was zij met vakantie). Tijdens dat bezoek heeft zij me tips gegeven hoe ik het beste kon zitten en overige werkhoudingen aangeleerd. Daar ben ik mee aan de slag gegaan.

 

Manuele therapie gaf meer pijn

 

manuele therapie, bekkenklachten, bekkeninstabiliteit, bekkentherapie 

Ondertussen ben ik nog één keer naar de manuele therapeut gegaan. Hier had ik vijf dagen napijn van.

 

Bekkeninstabiliteit en/of rugklachten

Marloes vroeg zich af of de klachten werkelijk voortkwamen uit bekkeninstabiliteit, zoals de huisarts had aangegeven. Zij vermoedde dat er ook een probleem in de rug zat. Zij wilde dit oplossen met veilig ruggebruik met de GewichtHeffersTechnieken. GewichtHeffersTechnieken hebben volgens haar bij rugklachten en  bekkeninstabiliteit een gunstig effect hebben, omdat bij GewichtHeffersTechnieken zowel de rug als heupspieren goed gebruikt worden, waardoor er zowel stabiliteit in de rug en in het bekken wordt gerealiseerd. Wanneer de klachten niet zouden verbeteren na het aanleren van de GewichtHeffersTechnieken zou ze verder kijken of het werkelijk met het bekken te maken heeft. 

 


GewichtHeffersTechieken, de 3 basistechnieken

Foto 1: GewichtHeffersTechnieken; de 3 basistechnieken

Na het werkplekbezoek zijn we begonnen met buk- en tiloefeningen met de GewichtHeffersTechnieken. De zithoudingen hadden we tijdens het werkplek bezoek al doorgenomen. Gelukkig ging het steeds beter met mijn rug en door het tiladvies ben ik mijn rug anders gaan gebruiken. En met resultaat! Ik ben nu na een aantal begeleidingen helemaal pijnvrij. 


Kortom, missie geslaagd!"

Nanda Draaisma


Toelichting STEP ZelfZorg Instructeur:


Mevrouw Draaisma kwam bij mij met vage rugklachten. Zij vertelde over haar klachtenverleden na de eerste zwangerschap en het gevoel dat deze klachten nu weer de kop op staken. Zij was al bij de huisarts geweest, die dacht dat zij waarschijnlijk last had van bekkeninstabiliteit.

Tijdens een intake brengen wij de klachten in kaart. Welke bewegingen forceren de klachten, en wat voelt juist prettig? Bij testen kwam naar voren, dat zij voornamelijk last had tijdens het bollen van de rug, maar ook bij het maken van grote stappen. Daarnaast was ook het ver opstrekken van de rug vervelend.

Mevrouw Draaisma is receptioniste, waardoor ze veel zit. Ze gaf aan dat ook het lange zitten vervelend was. Eigenlijk had zij de minste klachten wanneer zij de rug in de neutrale stand had, bij staan (niet te lang) en bij liggen.

 

Rugklachten en/of bekkenklachten? Gelukkig vang ik met GewichtHeffersTechnieken 2 vliegen in 1 klap

Door de uitslagen van de testen was het niet volkomen duidelijk waar de klachten vandaan kwamen. Mijn vermoeden was dat de klachten voornamelijk uit de rug kwamen.

We hebben afgesproken dat we zouden beginnen met veilig ruggebruik, het aanleren van de GewichtHeffersTechnieken en het optimaliseren van haar werkplek. Mochten de klachten niet wegtrekken, dan zouden we een ander spoor volgen.

Bij STEP werken wij met het ZelfZorg beleid. Dit houdt in dat wij voorlichting geven over het ontstaan van de klachten en dat men zelf de belangrijkste bijdrage aan de oplossing kan geven. Blessures ontstaan meestal door het onjuiste, overbelastende gebruik van het lichaam, in dit geval het bol maken van de rug en het niet gebruiken van de inzet van rug- en heupspieren met de GewichtHeffersTechnieken.


Mevrouw Draaisma is zelf goed aan de slag gegaan om zich de GewichtHeffersTechnieken eigen te maken en al snel bleek dat de klachten afnamen. Ook vond zij de optimaal ingestelde stoel prettiger zitten. We hebben daarnaast zithoudingen doorgenomen, omdat zij veel moet zitten. Door het aanleren van een aantal veilige zithoudingen kan de houding worden afgewisseld, zodat het makkelijker is om de holle rug te behouden en te voorkomen dat ze weer inzakt.

 

GewichtHeffersTechnieken ook zinvol bij zitten en opstaan uit zit

 

 Afwisselen van houding is belangrijk bij langdurig zitten
Foto 2: Afwisselen houding is belangrijk

 


In het begin was het niet mogelijk het bureau aan te passen. Later is een in hoogte verstelbaar bureau besteld, zodat zowel zij als haar minder lange collega, de optimale hoogte kunnen hanteren. Ik heb haar laten zien hoe zij deze het beste kan instellen.

 

 Opstaan uit zit gaat veiliger en gemakkelijker met GewichtHeffersTechnieken
Foto 3: Opstaan uit zit gaat veiliger en gemakkelijker met GewichtHeffersTechnieken

 

Na een aantal begeleidingen en de grote inzet van mevrouw Draaisma, is zij er in geslaagd de rugklachten te laten verdwijnen. Zij is in staat om deze in de toekomst zelf te voorkomen.

De klachten zijn tot op heden niet terug gekomen.

Marloes Wijma, STEP Zelfzorg instructeur

-->