De cursus RSI Perfect® is gericht op de preventie van rug-, en nek/schouderklachten en armblessures die zijn gerelateerd aan beeldschermwerk.
Centraal in de cursus staat:
1. bewust worden van onveilig lichaamsgedrag
2. aanleren van veilig lichaamsgedrag
3. wat zélf gedaan kan worden aan RSI klachten

Tijdens de praktijk wordt de individuele werkplek optimaal ingericht aan de hand van persoonlijke lichaamsmaten.
De cursus is een combinatie van theorie en praktijk. De cursisten krijgen goede basiskennis en basisvaardigheden om zélf RSI klachten te voorkomen of beginnende RSI klachten zélf snel op te lossen.

RSI Perfect op omgekeerde stoel RSI groepsgewijs

Inhoud cursus (voorbeeld 2 x 3 uur) en borging
Theorie:

 • Hoe ontstaan RSI blessures.
 • Korte informatie over diverse RSI blessures.
 • Voorbodes, zélf herkennen van signalen bij het ontstaan van RSI klachten.
 • Wat is een goede inrichting van de werkplek (bureaustoel, bureau, beeldscherm, toetsenbord/muis).
 • Hoe kan de werkplek goed gebruikt worden.

Praktijk:

 • Aanleren veilig rug-, nek/schouder- en armgedrag in de werk- en thuissituatie.
 • Leren omgaan met (beschermende) hulpmiddelen op de werkplek.
 • Instelmogelijkheden en gebruik eigen bureaustoel.
 • Meten persoonlijke lichaamsmaten (hamstringhoogte, ellebooghoogte en ooghoogte).
 • Instellen en aanpassen eigen werkplek (hoogte bureau, hoogte beeldscherm, etc).

Borging met:

 • Een professioneel full color cursusboek RSI Perfect® (85 pagina's met honderden afbeeldingen).
 • STEP Internet Service: cursusfoto's die op internet kunnen worden geplaatst.
 • STEP Poster Service: bedrijfsposters met foto's van de eigen werknemers in eigen werk.
 • Follow-Up cursussen.

Voorafgaand aan een groepsgewijze training vindt een intake plaats. Er worden foto’s gemaakt van diverse werkplekinrichtingen en (belastende) werkhoudingen in het bedrijf en deze worden in de cursus verwerkt.
Na afloop van de cursus vindt een mondelinge en schriftelijke evaluatie plaats, met foto’s van de cursus, individuele werkplekinstellingen en aanbevelingen per werkplek.

De voordelen van RSI Perfect® Groepsgewijs
voor de medewerker:

 • Optimale RSI preventie
 • Kennis van risico’s op het ontstaan van RSI klachten.
 • Bewust worden van eigen werkhouding.
 • Leren van veilig lichaamsgedrag voor zowel de werk- als thuissituatie.
 • Zélf voorkomen en kunnen oplossen van RSI klachten.
 • Door individuele maten een persoonlijke – op basis van de eigen lichaamsmaten- instelling van de werkplek.

voor het bedrijf:

 • Beperken van verzuim- en WAO schade door RSI klachten.
 • Praktische en realiseerbare aanbevelingen waarbij wordt uitgegaan van het aanwezige meubilair.
 • Kosteloos uitproberen van aanbevolen hulpmiddelen.
 • Cursus kan in aanmerking komen voor zowel vergoeding door scholingsfondsen, branche-organisaties en ziektekostenverzekeraars.
 • Cursusduur en cursusinhoud kunnen naar eigen wens ingevuld worden.
 • Bij klachten direct opvolging met EHBO-B (Eerste Hulp Bij Overbelasting van het Bewegingsapparaat) met het lesprogramma RSI Perfect® Individueel. Werknemers hebben zo geen curatieve zorg nodig. Werkgever en werknemer kunnen samen probleem oplossen.

Neem voor meer informatie of een offerte contact op met STEP Centraal

Meer info/links:
Workshop On The Job, RSI Preventie
Individuele begeleiding, elleboogklachten

Individuele begeleiding, schouderklachten
STEP WerkPlekAnalyse, Kantoor

-->