Trappenfabriek Tenten maakt al meer dan 25 jaar kwaliteitstrappen voor zowel de woning- als de utiliteitsbouw. Daarnaast produceert Trappenfabriek Tenten zelf hekken en leuningen en beschikt de fabriek over een moderne spuiterij. Ook het monteren en stellen van de trappen wordt bij Trappenfabriek Tenten gedaan door eigen, vakbekwame medewerkers.

 Logo-Trappenfabriek-Tenten

Ondanks de moderne voorzieningen die aanwezig zijn in de fabriek, blijven de werkzaamheden fysiek belastend. De werkzaamheden variëren van trappen tekenen in de computer, hardhout afkorten met een zaag tot het neerleggen van bomen op de schuurstraat.

Trappenfabriek Tenten werkt echter al jaren samen met STEP en is op die manier in staat de werkzaamheden veilig uit te voeren en daarmee het verzuimpercentage goed te beheersen.

De medewerkers zijn jaren geleden voor het eerst geschoold met verscheidene groepsgewijze cursussen, zoals de Basiscursussen BackPerfect® en BlessurePerfect®, Workshop on the Job, Voetveiligheid en Follow-Up cursussen.

Met de aanwezige basiskennis kan al veel lichamelijk leed bespaard worden. Soms komt het echter voor dat een medewerker uitvalt. STEP biedt dan snelle 24-uursservice. In een intakegesprek wordt achterhaald wat de klachten zijn en met de directe inzet van beschermende hulpmiddelen wordt voorkomen dat de klachten erger worden.

Sinds geruime tijd bezoekt John Eekelder, STEP ZelfZorg Instructeur, de fabriek periodiek. Hij houdt dan een ‘spreekuur’. De medewerkers van het bedrijf kunnen bij hem naar binnen lopen met vragen of eventuele klachten, maar John loopt zelf ook geregeld door het bedrijf om te kijken hoe de werkzaamheden worden uitgevoerd. Gebeurt dit op een veilige of onveilige manier?

Onlangs heeft hij een BedrijfsHandBoek samengesteld voor Trappenfabriek Tenten. In dit handboek is per afdeling beschreven welke werkzaamheden worden uitgevoerd. Aan de hand van foto’s is duidelijk gemaakt hoe de medewerkers hun werkzaamheden goed uit kunnen voeren. Daarnaast staan foto’s welke tiltechniek het beste op de vloer kan worden toegepast (zie hieronder een taakbeschrijving uit het bedrijfshandboek, links onveilig en rechts veilig uitgevoerd).

Beschrijving taak:
Bomen op de CNC leggen

BedrijfsHandBoek-Tenten-onveilig-lichaamsgebruik
Dichtbij kan beter
Evenwicht kan beter
BedrijfsHandBoek-Tenten-veilig-lichaamsgebruik
Dichtbij goed
Opstrekken en Afsteunen goed

Raymon Kooy van Trappenfabriek Tenten: "Wij hebben gekozen voor een actief beleid op het gebied van verzuim. De jarenlange samenwerking is hoofdzakelijk gebaseerd op preventie, en mocht er toch iemand uitvallen dan is STEP voor ons de aangewezen partner om de werknemer te begeleiden naar een snelle en veilige werkhervatting.
Natuurlijk moeten nieuwe medewerkers eerst de basiscursus Tiltechnieken volgen en daarna komt John bij onze medewerker op zijn of haar werkplek en coacht hem of haar naar een veilig ruggebruik. Dit bevalt onze medewerkers en ons zeer goed, het is gericht op de dagelijkse praktijk en het werkt preventief."

www.tenten.nl

-->