Logo Bouwend Nederland

Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven, is met ongeveer 5000 aangesloten bouwbedrijven de grootste ondernemersorganisatie in de bouw. De totale bouwsector is in Nederland goed voor 6% van het bruto binnenlands product en voor een productie van 56,6 miljard euro (prijsniveau 2006). De sector biedt werk aan ruim 500.000 mensen.

Roeland Contzé: ‘Bouwend Nederland is een slagvaardige, professionele organisatie die zich inzet voor een betere profilering van de branche en een passende maatschappelijke erkenning voor een sector die economisch en sociaal belangrijk is. De bouw bepaalt het gezicht van Nederland. Zij maakt wonen, werken, leren, recreëren, reizen, handel en vervoer mogelijk.’

Samenwerking STEP & Bouwend Nederland
Henk Jan Kooke: ‘STEP is trots op de samenwerking die onlangs met Bouwend Nederland tot stand is gekomen!’

Een groot deel van de klachten aan het bewegingsapparaat wordt veroorzaakt door fysieke overbelasting. De verwachting is dat het verzuim – in de bouwsector – in de komende jaren eerder toe dan af zal nemen door vergrijzing en een verminderd fitte jonge instroom.

Omdat STEP al jarenlang actief is met het geven van rugscholing en groepsgewijze trainingen in de bouw, afbouw en wegenbouw, heeft Bouwend Nederland een ledenvoordeel contract met STEP afgesloten. Leden van Bouwend Nederland kunnen daardoor korting krijgen op de diensten van STEP.

STEP ziet uit naar een prettige samenwerking en naar forse terugdringing van verzuim door fysieke klachten!

www.bouwendnederland.nl

Roeland Contzé, Bouwend Nederland
Roeland Contzé,
Bouwend Nederland 
 Henk Jan Kooke, STEP Nederland
Henk Jan Kooke,
STEP Nederland

-->