De koninklijke BAM groep heeft een internationaal karakter, heeft verschillende divisies (Bouw en Vastgoed, Infra, baggeren, techniek en consultancy en engineering) en een totale personeelsgrootte van 30.000 (17.500 in Nederland). De personeelsmanager van BAM geeft zijn visie op het actief zelf regisseren van preventieve bedrijfszorg (het vroegtijdig signaleren van gezondheidsproblemen, het vroegtijdig inschakelen van zorg, aandacht en dienstverleners, het houden van toezicht op efficiëntie van dienstverleners en acties van het bedrijf zelf, het realiseren van overzicht op alle acties in het bedrijf en het realiseren van inzicht in de resultaten van alle acties op bijv. maand, kwartaal of jaarbasis).

Bij toezicht op, overzicht over en inzicht in Preventieve Bedrijfszorg speelt de STEP internetdatabase een belangrijke rol. Hiermee kan P&O zijn rol als procesbewaker uitstekend vervullen en beter aan de Poortwachterverplichtingen voldoen.

 Referenties, BAM  referenties, BAM  Referenties, BAM

Resultaten
Als P&Oer er in slaagt de werknemer met minder dan 3 dagen verzuim bij STEP te krijgen dan is het verzuim in totaal slechts 6 dagen per verzuimende werknemer. Slaagt P&O daarin niet en hebben de werknemers meer dan 3 dagen verzuim voor zij bij STEP zijn dan is het totale verzuim al gauw 30 dagen per verzuimende werknemer. Met efficiënte inzet van Preventieve Bedrijfszorg is hier veel geld en gezondheid te verdienen. De rol van de P&O is hierin dus zeer belangrijk. Snel insturen geeft een veel beter resultaat.

Kwaliteit dienstverlening van STEP:

  1. Kwaliteit docenten en instructeurs. Het valt op dat de meeste STEP docenten toegewijd zijn, gemotiveerd zijn en trots op het werk waar ze voor staan, hun werk met overgave en enthousiasme doen. Werknemers merken dat en waarderen dat.
  2. STEP hulpmiddelen. De inzet van de hulpmiddelen wordt door de werknemers gewaardeerd. Zij krijgen iets concreets mee waarmee zij zelf aan de oplossing van hun klachten kunnen werken.
  3. STEP concept Preventieve Bedrijfszorg. De snelheid van reageren op klachten, binnen 24 uur erbij zijn, de klachten in een zo vroeg mogelijk stadium aanpakken en in de kiem smoren, dat is een zeer sterk punt in de STEP Preventieve Bedrijfszorg strategie.
  4. STEP eensgezindheid. De eensgezindheid in beleid, in heel Nederland hetzelfde Preventieve ZelfZorg beleid in de praktijk brengen is ook een sterk punt van STEP. In de curatieve sector is dat anders en verschilt de aanpak bij dezelfde klachten van persoon tot persoon.
  5. Taal van de klant. STEP gebruikt geen wazige academische of onbegrijpelijk medisch taalgebruik. STEP communiceert helder in voor de klant, zowel werkgever als werknemer, goed begrijpelijk taalgebruik. STEP gaat ook voor de belangen van beide partijen, de gezondheid van de werknemer en de continuïteit van het bedrijf.

Links:

www.bam.nl
 


 

-->