Voor slechts € 0,10  een stevig preventief beleid in samenwerking met STEP Nederland!

We vergrijzen en de afnemende instroom is minder fysiek geschikt.

Van de nieuwe instroom in bedrijven haakt 40% binnen een jaar weer af.

Blijkbaar zoekt de nieuwe generatie haar heil elders, vaak geeft men aan dat het werk fysiek te zwaar is en men niet verwacht het lang vol te gaan houden.

De druk op de arbeidsmarkt houdt aan en de eis aan het huidige personeelsbestand zal hierdoor toenemen. Alleen gerichte aandacht en effectief onderhoud zal veel schade voorkomen.

Hiervoor is nodig dat mensen, werkzaam in de zware beroepen, structureel geschoold gaan worden. Dit zowel in groepen als individueel en vooral óp de werkvloer.

Het is van het grootste belang om te laten zien en voelen dat zwaar werk licht gemaakt kan worden, en dat men dit tot in lengte van jaren vol kan houden.

  Financiering lijkt lastig maar is het niet. Wij hebben berekend dat u een perfect preventie programma kunt opzetten tegen minimale kosten. Indien u per uur een dubbeltje reserveert bent u er vaak al. 

 

Zet dit gerust af tegen de kosten van het wagenpark.

Wij weten heel zeker dat deze kosten hoger zijn als het gaat om preventief onderhoud.

Er is nog een veel ernstiger verschil, een auto die op is kan men vervangen door exact een ander van exact dezelfde kwaliteit. Bij mensen kan dat niet en zijn er hoge opleidingskosten nodig om een ander persoon op hetzelfde niveau te krijgen.

Voordelen:

• Een andere, positieve, houding t.o.v. zwaar werk
• Veilig en verantwoord bukken, tillen, duwen en trekken als vanzelfsprekendheid
• Een betere fysieke conditie
• Minder uitstroom van personeel voor pensioen gerechtigde leeftijd
• Meer rendement van de opleidingen
• Minder uitval door fysieke overbelasting, 50% is zeker haalbaar
• Een nog beter imago van uw bedrijf
• Lagere zorgkosten 
• Minder reïntegratie 1e en 2e spoor en daardoor minder kosten

In samenwerking met STEP, gespecialiseerd in preventie door gedragsverandering, kunt u deze belangrijke stap op weg naar het behoud van productiviteit en arbeidsparticipatie nemen.
Ieder jaar worden werknemers geschoold in veilig lichaamsgebruik, zowel in groepen
als individueel op de werkplek.

Veilig omgaan met het lichaam kan op deze wijze geborgd worden voor de toekomst en u krijgt een werknemer met een minimale kans op uitval.

Deze aanpak levert gegarandeerd resultaten op.

Verzuim en uitstroom zijn vele malen kostbaarder, het rendement op het dubbeltje is groot.


Met een Preventiedubbeltje zit u nu eens echt op de eerste rang!

 

-->