De cursus Perfecte Preventie combineert een preventief PAGO onderzoek (Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek) met een cursus veilig lichaamsgedrag ter preventie van blessures, rugklachten, voetproblemen, knieklachten e.a. De cursus is gericht op het voorkomen van onnodige gezondheids- en verzuimschade. Diverse combinaties met andere groepsgewijze STEP cursussen zijn mogelijk. Centraal staat het bewust worden en aanleren van veilig lichaamsgedrag. De cursus is een combinatie van theorie en praktijk. De cursisten krijgen goede basiskennis en basisvaardigheden om zélf klachten te voorkomen of beginnende klachten snel op te lossen.

 groepsgewijze cursussen, Perfecte Preventie groepsgewijze cursussen, Perfecte Preventie groepsgewijze cursussen, Perfect Preventie

Cursusinhoud
Theorie:

 • Informatie over het ontstaan en de aard van rugklachten, RSI en/of andere blessures en hoe deze te kunnen voorkomen.
Praktijk:
 • Met professionele meetapparatuur risicofactoren voor blessures opsporen bij individuele werknemers (bijvoorbeeld holvoeten, platvoeten en zwakke enkels). Bijvoorbeeld met een Elektronisch Balans- en Zwaartepuntplatform de relatie tussen stabiliteit en o.a. rug- en voetblessures aangeven.
 • EHBO-B. Eerste Hulp Bij Overbelasting van het Bewegingsapparaat. Oefenen met STEP PETS*. Dit zijn door STEP ontwikkelde hulpmiddelen die behulpzaam zijn bij het voorkomen van fysieke overbelasting, maar ook bij het aanleren en realiseren van veilig rug- en lichaamsgedrag.
 • Actief aanleren van veilig lichaamsgedrag in de praktijk met de STEP GewichtHeffersTechnieken (GHT).
Voorafgaand aan een groepsgewijze training vindt een intake plaats. Er worden foto’s gemaakt van de huidige werkwijze in het bedrijf en deze worden in de cursus verwerkt.

Na afloop van de cursus vindt een mondelinge en schriftelijke evaluatie plaats, met foto’s van de cursus.

De voordelen van Perfecte Preventie
Voor de medewerker:
 • Kennis van risico’s op het ontstaan van blessures.
 • Bewust worden van eigen werkhouding.
 • Een cursus veilig lichaamsgedrag en PAGO op dezelfde dag.
 • Fysieke belasting verminderen in zowel de werk- als thuissituatie.
 • Zélf, actief voorkomen dat er overbelasting en gezondheidsschade ontstaat.
Voor het bedrijf:
 • Beperken van verzuim- en WAO schade door blessures.
 • Preventie van spier- en gewrichtsblessures.
 • Twee CAO verplichtingen in één scholingsdag.
 • Het is mogelijk om tijdens de cursus in te spelen op de gegevens uit het PAGO onderzoek, in samenspraak en met toestemming van de werknemer.
 • Cursusduur en cursusinhoud kunnen naar eigen wens ingevuld worden.
 • Bij klachten direct opvolging met EHBO-B (Eerste Hulp Bij Overbelasting van het Bewegingsapparaat) met de lesprogramma's Back- RSI- of BlessurePerfect® Individueel. Werknemers hebben zo geen curatieve zorg nodig. Werkgever en werknemer kunnen in eerste instantie samen de gezondheidsproblemen oplossen.
Neem voor meer informatie of een offerte contact op met STEP Nederland.


* Preventieve & Educatieve & Trainings c.q. therapie & Scholingshulpmiddelen voor de werk- en thuissituatie
-->