Als moderne dienstverlenende organisatie midden in het bedrijfsleven kent STEP verschillende mogelijkheden om samen met de opdrachtgever de samenwerking te beschrijven. Zodat over en weer de verwachtingen en de afspraken kunnen worden vastgelegd. Uiteraard wordt e.e.a. mede bepaald door de wensen van de opdrachtgever en de in te zetten vorm en omvang van de dienstverlening van STEP.

Voorbeelden van type overeenkomsten tussen opdrachtgevers en STEP welke in de dagelijkse praktijk voorkomen:

 • Raamovereenkomst of Mantelovereenkomst
  Centraal vastleggen van afspraken t.a.v. prestaties, randvoorwaarden en tarieven. Decentraal, dus bij de vestigingen, is dat de basis voor de praktische uitwerking.
 • Projectovereenkomst
  Een gemeenschappelijk doel en beoogd resultaat, met gezamenlijke aanpak door de opdrachtgever en STEP. Wederzijdse taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden vastleggen. Benoemen van de regiefunctie.
 • Service Level Agreement
  Vastleggen van voorwaarden en prestatienormen en rapportages.
 • Orderbevestigingen voor cursus of diensten
  Wederzijds gemaakte afspraken worden beschreven in een Orderbevestiging.
  Volgende items komen aan de orde:
  - Omschrijving van de cursus of van de te leveren dienst;
  - Cursusdata- en tijden en cursusduur;
  - Aantal deelnemers;
  - Locatie;
  - Praktische afspraken t.a.v. wederzijdse verwachtingen of bijzonderheden;
  - Procedure m.b.t. eventuele afmeldingen;
  - Leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden;
  - Tarief en eventuele reiskosten.

Pilotproject
Voor de stapsgewijze introductie van de diensten van STEP wordt in overleg bij grotere bedrijven en organisaties vaak eerst een Pilotproject uitgevoerd. Regelmatige evaluatie, toetsing aan het beoogde resultaat en indien noodzakelijk bijsturen,  bieden de mogelijkheid de effectiviteit te vergroten.

Het STEP programma kan zo gefaseerd en beheerst worden ingevoerd. 


Garantieregeling
Op basis van jarenlange ervaring en registratie van behaalde resultaten bij de toepassing van Preventieve Bedrijfszorg is STEP bereid garantie te geven dat verzuimschade bij bedrijven met een ‘x’  percentage wordt gereduceerd. Realiseert STEP dat niet dan kan de opdrachtgever aanspraak maken op een terugbetalingsregeling door STEP, met inachtneming van de garantievoorwaarden.   

Meer informatie / links:

Verzuim
   

-->