DHL Preventieve BedrijfsZorg

DHL werkt al jaren samen met STEP en laat het ziekteverzuim allesbehalve lijdzaam aan de Arbo-dienst over. Leidinggevenden en het bedrijf zelf zijn actief bezig met de preventie van (hernieuwde) overbelasting voor en direct na de ziekmelding. De resultaten zijn ernaar. Er blijkt overduidelijk hoe sneller erbij hoe eerder klachten- en verzuimvrij. Vergeleken met de standaard begeleiding door Arbo-diensten zijn verzuimreducties van 80% haalbaar.

Leidinggevenden hebben de mogelijkheid vrij en altijd (ook bij de eerste ziekmelding) zonder indicatie te verwijzen naar STEP eventueel onder supervisie van de HR manager van de betreffende DHL vestiging.
Bij twijfel of recidiverende klachten kan alsnog een beroep worden gedaan op de bedrijfsarts. De bedrijfsarts is daarmee niet leading in het verwijsbeleid naar STEP.

 Referenties, DHL  Referenties, DHL  Referenties, DHL

Afspraken met STEP:
  • STEP werkt adviserend richting leidinggevenden, medewerker en bedrijfarts met betrekking tot fysieke klachten.
  • STEP begeleidt medewerkers gemiddeld meer dan 3 uur in de werk-, hobby- en thuissituatie. Door deze begeleiding kan STEP goed inschatten welke activiteiten wel of niet veilig uitgevoerd kunnen worden. Alleen bij inzichtverschil tussen STEP en werknemer over de inzetbaarheid van de medewerker wordt de bedrijfsarts ingeschakeld.
  • Indien werkhervatting eerder mogelijk is dan dat de bedrijfsarts beschikbaar is mag STEP een werkhervatting voorstellen.
  • Indien STEP meer begeleiding dan pakket A (6 lessen) nodig heeft vindt er overleg plaats met de leidinggevenden, alleen bij inzicht verschil wordt de bedrijfsarts ingeschakeld.
  • Indien veiligheid gerealiseerd is in de werk-, hobby- en thuissituatie worden de hulpmiddelen bij de leidinggevenden ingeleverd.
  • De bedrijfsarts en leidinggevenden hebben beschikking over de STEP Internet Database. Alle informatie mbt de medewerker is daarin beschikbaar voor de bedrijfsarts en leidinggevenden.

Ook vindt op verschillende DHL vestigingen op vaste tijden Preventie In Huis plaats. De STEP ZelfZorg Instructeur is dan op het bedrijf aanwezig. Individuele werknemers, met en zonder klachten, kunnen op de (kantoor)werkplek worden bezocht. Er vindt bijvoorbeeld (preventieve) scholing en advisering plaats en er worden (preventieve) maatregelen genomen die voor snel herstel zorgen en verzuim voorkomen. Na elk Preventie In Bedrijf (PIB) bezoek wordt een overzichtelijk schriftelijk verslag gemaakt van de bevindingen over individuele fysieke problemen en klachten. Ook kunnen de gegevens per individu worden opgevraagd in de STEP Internet DataBase.

Links:

www.dhl.nl

-->