In 2004 hebben TNT en het preventiebedrijf STEP een mantelovereenkomst afgesloten voor preventietrainingen op het gebied van veilig rug- en lichaamsgebruik. De overeenkomst heeft een duur van drie jaar en regelt allerlei zaken rondom tarieven, afspraken, kwaliteit en de relatie met de arbodienst (bedrijfsarts).

De afgelopen jaren hebben verschillende bedrijfsonderdelen van TNT goede ervaringen opgedaan met deze preventietrainingen, waaronder een aantal rayons van Distributie, Transport en TNT. Het sorteercentrum Rotterdam is van start gegaan met een drie jaar durend STEP-programma om medewerkers gestructureerd te begeleiden bij veilig lichaamsgebruik.
De preventietrainingen bestaan uit drie onderdelen:

  • Groepstrainingen.
  • Individuele trajecten.
  • Supervisor cursus.

 referenties, TNT  Referenties, TNT  Referenties, TNT

Sorteercentrum Rotterdam
Zo langzamerhand begint bij iedereen het begrip STEP ingeburgerd te raken.
Regelmatig is onze STEP-instructeur, Martijn Postma, in huis voor medewerkers die via hun productieteamleider of bedrijfsleider zijn doorverwezen i.v.m. klachten. De groepstrainingen voor IT, SMO en Ringen zijn inmiddels naar volle tevredenheid afgerond en vanaf deze week starten de medewerkers van KG met de training veilig ruggebruik. Een goed moment om even achterom te kijken!

Reactie cursist:
“Ik kan iedereen de STEP-training aanbevelen. Ik was namelijk door mijn rug gegaan en werkte daar te lang mee door. Tot zelfs zware pijnstillers niet meer hielpen en ik thuis kwam te zitten. Martijn van de STEP-training is toen bij me op bezoek geweest. Hij zag al snel dat het kwam door een verkeerde werkhouding. Martijn heeft mij (en mijn collegae) geleerd hoe ik mijn houding moet verbeteren. Dat is belangrijk, want wij sjouwen heel wat af. Nu weet ik bijvoorbeeld dat het beter is om je voeten bij het tillen wat uit elkaar te zetten.”

Reactie Teamcoach intern transport:
“Als ik rondkijk in het sorteercentrum, denk ik dat 90 procent van alle medewerkers verkeerd tilt”. De Teamcoach intern transport van sorteercentrum Rotterdam, weet waar ze over praat. Ze heeft tijdens de STEP-trainingen geleerd hoe je moet bukken, tillen, duwen en buigen.
Op het sorteercentrum Rotterdam zijn in maart de eerste trainingen gegeven. De helft van de medewerkers wordt preventief geschoold in gezond en veilig gebruik van hun lijf. De reden voor de training: het benadrukken van een gezonde werkhouding en daarmee het voorkomen van ziekteverzuim. Daarbij horen behalve goede machines en praktische (hulp)middelen (bijvoorbeeld een brace bij een tennisarm), ook trainingen om het werk op de juiste manier te doen.
Paulien Brouwer is enthousiast over de training. “De instructies over bukken, tillen, duwen enzovoort klinken zo logisch dat ik denk: waarom is dat niet eerder verteld?”
De eerste dag stond vooral in het teken van verantwoord gebruik van het lijf. “Zo heb ik geleerd dat, door je rug vast te zetten en GewichtHeffersTechnieken toe te passen, je werkelijk alles makkelijk kunt tillen”. De tweede trainingsdag staat voor bedrijfsleiders en arbo-mentoren deels in het teken van leren herkennen van klachten bij medewerkers. Paulien Brouwer: “We moeten zelf medewerkers erop wijzen als ze bijvoorbeeld verkeerd tillen. Maar ook als iemand steeds pijnlijk naar zijn schouder grijpt, gaan we erop af. Misschien kunnen we het samen oplossen, anders sturen we de collega door naar STEP. Ben je er tijdig bij, dan voorkom je dat klachten verergeren en mogelijk ziekteverzuim”.

Reactie manager HRM Transport:
Medewerkers van Distributie en Transport hebben de STEP-training al zo’n twee jaar geleden gevolgd. De manager HRM Transport is enthousiast over de training. De laatste twee jaar is het ziekteverzuim teruggelopen. Hij overweegt een nieuwe serie trainingen voor zijn 650 medewerkers, nu vooral gericht op de schouders en armen.
Distributie start volgende week een tweede serie STEP-trainingen nu specifiek voor leidinggevenden en mentoren. Dit om, net als op het sorteercentrum Rotterdam, een verkeerde til-, buk-, duw- en buighouding bij collega’s te kunnen constateren en hen daarop te wijzen.

Rayon Drenthe, vestiging Emmen
Het ziekteverzuim binnen rayon Drenthe, waaronder de vestiging Emmen is in het afgelopen jaar flink gedaald. Toch ligt het gemiddelde verzuimcijfer nog steeds boven het landelijke gemiddelde.
Een groot gedeelte van het verzuimpercentage wordt veroorzaakt door klachten aan het bewegingsapparaat. Deze klachten ontstaan vaak door een verkeerde (werk)houding. Door aandacht te schenken aan de (werk)houding, kunnen deze klachten zo veel mogelijk voorkomen worden.

Daarom heeft in 2005 heeft in samenwerking met STEP een pilot plaatsgevonden op onze vestigingen. Bijna vijftig medewerkers van onze vestiging hebben begin dit jaar een groepstraining van STEP van twee dagdelen gevolgd. Tijdens deze training is aandacht besteed aan goede werkhoudingen. Meerdere werksituaties zijn geoefend. Ook is er geoefend met beschermende hulpmiddelen, zoals gordels, rugbraces en verschillende zitkussens. De training is door de deelnemende medewerkers gewaardeerd met een cijfer 8,2. De kennis over rugklachten en rugpreventie is met gemiddeld 40% gestegen.

Links:

www.tntpost.nl

-->