Na het doorlopen van de 3 basiscursussen kunnen vervolgcursussen gestart worden.

Opleiding STEP ZelfZorg Instructeur

De cursus STEP ZelfZorg Instructeur® kan pas gevolgd worden nadat alle basiscursussen van de STEP gevolgd zijn en 3 meeloopstages voor asp. STEP ZelfZorg Instructeur® positief zijn afgesloten

Stages:
Aanvragen hiertoe worden bij STEP Centraal ingediend. STEP Centraal houdt een register bij van deze activiteiten.

Examen:
Het examen STEP ZelfZorg Instructeur® bestaat uit:

 • 4 halve dagen examenstage bij een STEP ZelfZorg Instructeur®
 • Een artikel schrijven voor www.STEP.nl met tenminste 2x een casuïstiek.
 • Een lezing te houden onder supervisie van een STEP ZelfZorg Instructeur® voor artsen en/of fysiotherapeuten.
 • Het beantwoorden van 10 schriftelijke vragen die betrekking hebben op publicaties uit de voor STEP relevante wetenschappelijke literatuur.

Men is geslaagd voor het beroep STEP ZelfZorg Instructeur® als men voor al de verschillende onderdelen tenminste een ruime voldoende heeft behaald.
Nieuwe STEP ZelfZorg Instructeurs® worden uitsluitend door de STEP aangesteld.


Opleiding STEP (rugschool)assistent

Alléén (para)medici die de 3 basiscursussen hebben gevolgd kunnen zich in een korte opleiding
laten certificeren tot STEP (Rugschool)assistent.

De STEP (Rugschool)assistent heeft een volledige professionele eigen verantwoordelijkheid.

Taken van een STEP (Rugschool)assistent:

 • Perfecte beheersing van veilig ruggebruik (100% goed op de GH index).
 • Uitvoeren van praktijkopdrachten, in opdracht van hoofddocent.
 • Voldoende communicatieve en praktische vaardigheden om cursisten veilig ruggebruik aan te
  leren.
 • Kunnen aanleren van GHT I, IA, II, IIA, III en IV.
 • Aanleggen van beschermende hulpmiddelen.
 • Circuits opbouwen met kratten en flessen.
 • Goede beheersing bij werken met eigen materialen.
 • Elementaire beheersing Windows en Microsoft Office.
 • Invullen rekenformulieren op de cursus en uitwerken rekenformulieren na de cursus.
 • Goede, ook technische, beheersing presentatiematerialen, computer, beamer, digitale fotocamera en videocamera.
 • Collegialiteit, flexibiliteit en een goede inzet.

Het examen bestaat uit een praktisch en theoretisch deel.

 • 3 x tenminste twee uur lesgeven aan een groep (met alles wat daarbij hoort aan voorbereiding etc.).
 • Kennistoets die betrekking heeft op publicaties uit de voor STEP relevante wetenschappelijke literatuur.
 • Kennistoets die betrekking heeft op STEP cursusboeken.


Na het afsluiten van het examen ontvangt men het diploma STEP (Rugschool)assistent.


Opleiding STEP hoofddocent

Alléén (para)medici die de 3 basiscursussen bij de STEP hebben gevolgd kunnen zich na de opleiding tot (Rugschool)assistent in een korte opleiding laten certificeren tot STEP hoofddocent.

Men dient tenminste een half jaar als STEP (Rugschool)assistent gefunctioneerd te hebben.

De STEP hoofddocent heeft een volledige professionele eigen verantwoordelijkheid.

Toevoegingen aan het functieprofiel hoofddocent zijn:

 • Voldoende theoretische kennis, dwz. voldoende op een hoofddocentenkennistoets, gebaseerd op
  verdiepte kennis uit de voor STEP relevante wetenschappelijke literatuur en artikelen uit FYSIO 2000, ook die artikelen die betrekking hebben op andere blessures dan rugklachten.
 • Eindverantwoordelijk voor het project dat onder zijn leiding plaatsvindt. (van intake t/m het
  evaluatiegesprek met het bedrijf).
 • Zelfstandig contact met de contactpersoon van een bedrijf.
 • Cursusplanning van en voor zijn assistenten.
 • Verantwoordelijkheid over alle (aspirant) assistenten.

Om de status hoofddocent te krijgen dient men een tweede examen af te leggen.
De examens bestaan uit 3 x een dagdeelcursus verzorgen, onder toezicht van een hoofddocent
Bij een positieve beoordeling verkrijgt men het diploma STEP Hoofddocent.

Meer info/links
Basiscursussen

-->