De STEP instructeurs worden door STEP zelf opgeleid. De instructeurs hebben een (para) medische opleiding (bijvoorbeeld fysiotherapie, bewegingswetenschappen) en worden verder opgeleid volgens de onderstaande basiscursussen en vervolgopleiding.

De basisopleiding bestaat uit de onderstaande 3 basiscursussen:

 1. Rugscholing.
 2. Preventieve & Educatieve &, Trainings cq. Therapie & Scholingshulpmiddelen voor de werk en thuissituatie (STEP PETS).
 3. Podologie.

Hierna dient men zich een aantal jaren verder te bekwamen tot STEP ZelfZorg Instructeur voor individuele scholing of tot STEP assistent of hoofddocent voor groepsgewijze scholing.

basiscursus rugscholing basiscursus STEP PETS basiscursus podologie

Basiscursussen

I. Rugscholing
De basiscursus rugscholing is een 2-daagse cursus. Theorie en praktijk worden afgewisseld.
(korte) inhoud cursus:

 • Wetenschap (wetenschappelijke onderbouwing van STEP rugscholing).
 • Rol van de (para)medici en de cliënt.
 • Nadelen van Diep Door Knieën Rechte Rug, buikspiertrainingen en flexiestimulering.
 • Objectivering in onderzoek met o.a. dynamometrie, ADL objectivering en objectivering met kennistoetsen.
 • Leren scholen in veilig ruggebruik bij cliënten met rugklachten.
 • Aanleren van veilig ruggebruik met STEP GewichtHeffersTechnieken en met preventieve hulpmiddelen (STEP BEL).

II. Preventieve & Educatieve &, Trainings cq. Therapie & Scholingshulpmiddelen voor de werk en thuissituatie (STEP PETS)
PETS staat voor Preventie-, Educatie-, Trainings, cq. Therapie- en Scholings hulpmiddelen voor de werk- en thuissituatie.
De basiscursus STEP PETS is een 2-daagse praktische cursus en biedt direct de mogelijkheid om bij de meeste klachten van het bewegingsapparaat de kwaliteit en de resultaten van de begeleiding te verbeteren.
(korte) Inhoud cursus:

 • Aanreiken van praktische en concrete ZelfZorg mogelijkheden voor diverse aandoeningen (nekklachten, epicondylitis).
 • Leren werken met preventieve hulpmiddelen (Braces en spalken), voorlichtingshulpmiddelen (cursusboeken, kennistoetsen), scholingshulpmiddelen (circuitkaarten, videobanden).
 • Zelf vervaardigen van preventieve hulpmiddelen van neopreen, klitband en thermoplasten.
 • Leren werken met elektronische hulpmiddelen voor de werk de werk- en thuissituatie (STEP Bel en Druksensor).
 • Objectivering met eenvoudige mechanische- en elektronische meetapparatuur voor mobiliteit, kracht en coördinatie en STEP objectivering met ADL indexen, VAS Scores en kennistoetsen.

III. Podologie
De basiscursus Podologie is een 2-daagse cursus en is een afwisseling tussen theorie en praktijk.
(korte) Inhoud cursus:

 • Wetenschappelijke onderbouwing met biomechanica en basis-medisch wetenschappelijk onderzoek.
 • Consequenties van cavus en planus voor voet, knie en rug.
 • Werken met podoscopen, podoscanner en voetafdrukapparaten.
 • Objectivering van (in)stabiliteit en zwaartepuntsligging.
 • Maken van inlays en wigzolen.
 • Rol van actieve maatregelen (balanstrainingen met trainingsborden en STEP BEL).

Wanneer de 3 basiscursussen doorlopen zijn vindt de verdere bekwaming plaats onder leiding van STEP Instructeurs en wordt met een aantal examens afgesloten.

Neem voor meer infomatie en cursusdata en –kosten contact op met STEP Nederland.

Meer info/Links
Vervolgopleiding

-->