KIGP (Kwaliteitscommissie Individuele en Groepsgewijze Preventie)organiseert voor de kwaliteitshandhaving Netwerkdagen (2 dagen per jaar) en mini-netwerkdagen (2 avonden per jaar).

Op deze dagen komen alle STEP ZelfZorgInstructeurs bijeen om ervaringen uit te wisselen, elkaar vakinhoudelijk op de hoogte te brengen en nieuwe ontwikkelingen en producten te bespreken, te testen en van commentaar te voorzien.

Aan deze dagen zijn accreditatiepunten gekoppeld.

Onderwerpen die besproken en / of in de praktijk gebracht worden tijdens deze Netwerkdagen zijn onder andere:

  • Nieuwe het STEP beleid ondersteunende wetenschappelijke publicaties.
  • Nieuw ontwikkelde individuele- en groepsgewijze STEP cursussen.
  • Nieuwe producten te gebruiken bij individuele begeleiding.
  • Beoordeling individuele begeleiding.
  • Externe sprekers op vakinhoudelijk niveau.

Ook worden regelmatig gasten/klanten uit bedrijfsleven uitgenodigd om bijvoorbeeld hun ervaringen met STEP te vertellen of hun producten te demonstreren.


Meer info/Links:
KIGP
Accreditatiepunten

-->