Om de kwaliteit van de dienstverlening hoog te houden kent STEP een systeem van accreditatiepunten voor STEP ZelfZorg Instructeurs.

Voor het uitvoeren van individuele begeleidingen zijn door STEP richtlijnen opgesteld waaraan een ZelfZorg Instructeur zich dient te houden.
Een voorbeeld van een richtlijn is het correct maken in de iDB (internetDataBase) van de intake- en eindverslagen bij een individuele begeleiding.
In een intakeverslag staan o.a de gegevens van het intakeverslag, de objectiveringstesten en de verwachting tot herstel.
Door het intakeverslag kan het bedrijf zien wat de status is van de klachten van de medewerker en wat de benutbare mogelijkheden zijn in het eigen of vervangend werk.
Enkele voorbeelden van andere richtlijnen zijn:

  • Optimaal invullen van objectiveringsgegevens (kennistoets, metingen).
  • Snel maken van een intake- en eindverslag (binnen 2 werkdagen).
  • Verloop (hoe verloopt de begeleiding en wat is er tijdens de les gedaan) correct invullen. De begeleiding van de medewerker kan op deze manier goed gevolgd worden door het bedrijf.

Wanneer aan de richtlijnen voldaan wordt kunnen extra accreditatiepunten gehaald worden.
Extra accreditatiepunten kunnen op de Netwerkdagen verdiend worden. Bijvoorbeeld door het geven van een lezing en door kennistoetsen goed in te vullen.

Op de Netwerkdagen wordt ook tijd besteed aan het beoordelen van de kwaliteit van de lessen en het inzetten van hulpmiddelen. Dit wordt door een lid van de KIGP (Kwaliteitscommissie Individuele en Groepsgewijze Preventie) beoordeeld en ook hiermee kunnen accreditatiepunten verdiend worden.

Meer info/links
Netwerkdagen
Kwaliteitscommissie KIGP

 

-->