Enkelklachten ontstaan meestal door een piekoverbelasting. Bijvoorbeeld door na een sprong op andermans voet terecht te komen. Koelen, een drukverband en het been hoog leggen zijn de eerste maatregelen. Daarna is het is belangrijk te proberen zo gewoon mogelijk te lopen. Zo nodig een paar dagen op één of twee krukken. Wel is het oppassen om niet opnieuw door je enkel heen te gaan. De STEP Instructeur behandelt niet maar leert je voorspoedig te herstellen door je enerzijds goed in beweging te laten blijven en anderzijds nieuwe verzwikkingen te voorkomen.

Hoe ontstaan enkelklachten?
Enkelklachten ontstaan meestal door een piekoverbelasting. Bijvoorbeeld door na een sprong op andermans voet terecht te komen of naar buiten wegklappen op een oneffenheid in het terrein (bijvoorbeeld bij een loszittende tegel).
Koelen, een stevig drukverband, het been hoog leggen zijn de eerste maatregelen die getroffen moeten worden om de bloeding zoveel mogelijk te stelpen. Dit duurt ongeveer een uur. Daarna kun je nog een paar dagen verder gaan met regelmatig koelen om de pijn te beperken, ook pijnstillers kunnen dan beperkt gebruikt worden.

Individuele begeleiding enkelklachten individuele begeleiding enkelklachten

Lopen, in beweging blijven is goed
Het is belangrijk te proberen zo gewoon mogelijk te lopen. Zo nodig een paar dagen op één of twee krukken. Wel is het oppassen om niet opnieuw door je enkel heen te gaan. Zelfs simpelweg omdraaien over je geblesseerde voet kan aanleiding zijn tot een nieuwe verzwikking. Dit komt omdat de enkelbanden zijn geblesseerd. Deze kunnen je dan niet meer zo goed beschermen. Ook de enkelspieren, die je tegen verzwikkingen beschermen, worden minder goed aangestuurd door de enkelbanden.

Wat doet STEP bij enkelklachten?
De STEP Instructeur stelt eerst de ernst van je enkelblessure vast. STEP geeft principieel geen behandelingen zoals massages, acupunctuur, manipulaties e.a. Deze zijn lichaamsgericht en zijn niet gedragsgericht. STEP leert je voorspoedig te herstellen door je enerzijds goed in beweging te laten blijven en anderzijds nieuwe verzwikkingen te voorkomen. De begeleiding vindt plaats volgens zes onderdelen (zie: Algemene Informatie STEP Preventie en Reïntegratie Begeleiding).

 • I. Intaketest
 • II. Objectivering en verslaglegging, ook op internetDataBase (iDB)
 • III. Voorlichting over ontstaan en (on)veilig gebruik van de enkel
 • IV. Scholing
  Met stabiliteitstraining, wigzolen en een STEP enkelbrace leer je èn actief te blijven èn de preventie van overbelasting te realiseren. De stabiliteitstraining wordt o.a. gedaan met door STEP ontwikkelde elektronische hulpmiddelen:
  1. STEP Bel & Buzzer. Deze waarschuwt als de enkel zich in een foutieve positie bevindt en verzwikking dreigt. Deze leert ook om direct actief te corrigeren.
  2. Elektronische Balans Platform. Hiermee kan de enkelstabiliteit gemeten en getraind worden.
 • V. STEP PETS
  Één van de PETS (Preventieve & Educatieve & Trainings c.q. Therapie & Scholingshulpmiddelen) bij enkelklachten is een enkelbrace waarin een Bel of Buzzer kan worden geplaatst die je waarschuwt als overbelasting dreigt.
  Andere PETS zijn: wigzolen, schokabsorberend materiaal, balansborden, cursusboek en circuitkaarten.
 • VI. Evaluatie en verslaglegging van elke les, direct op de STEP internetDataBase (iDB).

Meer info/links
Algemene Informatie STEP Preventie en Reïntegratie Begeleiding
Schouderklachten
Nekklachten
Rugklachten
Tenniselleboog
Knieklachten

Voetklachten

Cliëntenverhalen over rugklachten

-->