Rugklachten ontstaan meestal door overbelastend gebruik van je rug. Dagelijkse activiteiten als opstaan uit bed, je schoenen strikken en de krant oppakken lukken niet meer zonder pijn. De STEP Instructeur helpt je zélf je rugproblemen op te lossen door het aanleren van veilig ruggedrag (rugscholing). Één ding is zeker: hoe minder fouten je maakt, hoe eerder je rugklachten zijn verdwenen.

Hoe ontstaan rugklachten?
Veelvuldig bukken, veel gebukt tillen, langdurig zitten, veel hoesten of veel buikspieroefeningen doen kan rugklachten (spit, ischias, hernia) veroorzaken. Meestal is het een optelsom van belastende activiteiten die leidt tot een blessure. Soms is het ook een eenmalige grote belasting (bijv. een wasmachine tillen) die tot rugklachten leidt.

Individuele begeleiding, rugklachten ind begeleiding rugklachten

Alles doet zeer
Gewone simpele activiteiten zijn al pijnlijk. Opstaan uit bed, je kousen aantrekken, je schoenen strikken, uit de auto stappen, de krant oppakken, alles doet zeer.
Omdat de rug overbelast is, is hij een stuk zwakker geworden. Al deze activiteiten zijn opeens overbelasting geworden en de rug geeft pijnsignalen.

Wat doet STEP?
De STEP Instructeur leert je hoe de rug veilig gebruikt kan worden. STEP geeft principieel geen behandelingen zoals massages, acupunctuur, manipulaties e.a. Deze zijn lichaamsgericht en zijn niet gedragsgericht. De begeleiding vindt plaats volgens zes onderdelen (zie: Algemene Informatie STEP Preventie en Reïntegratie Begeleiding).

 • I. Intaketest
 • II. Objectivering en verslaglegging, ook op internetDataBase (iDB)
 • III. Voorlichting over ontstaan en (on)veilig gebruik van de rug
 • IV. Rugscholing
  Veilig ruggebruik wordt o.a. aangeleerd met de STEP GewichtHeffersTechnieken® en door STEP ontwikkelde elektronische hulpmiddelen:
  1. STEP Bel & Buzzer. Deze waarschuwen als de rug zich in een foutieve positie bevindt en overbelasting dreigt. En ze leren ook om direct actief te corrigeren.
  2. Elektronische Balans Platform. Hiermee kan de beheersing van veilig gebruik van je rug, met de GewichtHeffersTechnieken® gemeten en getraind worden.
  3. Elektronische Til Conditiemeter. Hiermee kan de tilconditie en de vaardigheden in de STEP GewichtHeffersTechnieken® gemeten en getraind worden.
 • V. STEP PETS
  Één van de PETS (Preventieve & Educatieve & Trainings c.q. Therapie & Scholingshulpmiddelen) bij rugklachten is de BackBelt waarin een Bel of Buzzer kan worden geplaatst die je waarschuwt als overbelasting dreigt.
  Andere PETS zijn: OfficeBelt, zitsteunen, Hanghulp, cursusboek en circuitkaarten.
 • VI. Evaluatie en verslaglegging van elke les, direct op de STEP internetDataBase (iDB).

  Meer info/links
  Algemene Informatie STEP Preventie en Reïntegratie Begeleiding
  Nekklachten
  Schouderklachten
  Tenniselleboog
  Knieklachten
  Enkelklachten
  Rugscholing
  Cliëntenverhalen over rugklachten
  Tillen
-->