Hoe ontstaat een tenniselleboog?
Een tenniselleboog ontstaat meestal door overbelastend gebruik van de hand en de elleboog. Veel knijpen terwijl de elleboog gestrekt is of naar de gestrekte stand toe gaat.
Meestal is het een optelsom van belastende activiteiten die leidt tot een blessure.
Er wordt bijvoorbeeld veel getypt op het werk, thuis wordt geschilderd en aan de motor geklust en ’s avonds wordt nog een partijtje getennist. Vaak geeft dat geen problemen maar wanneer dat 3 dagen achter elkaar gebeurt dan ontstaat een blessure.

Ind begeleiding Tenniselleboog Ind begeleiding tenniselleboog

Alles doet zeer
Gewone simpele activiteiten zijn al pijnlijk. Een kop koffie inschenken, een bocht omsturen, een dop van een fles draaien, een hand schudden, de sleutel in het contactslot van de auto doen, de versnelling bedienen, alles doet zeer.
Omdat de elleboog overbelast is, is hij een stuk zwakker geworden. Al deze activiteiten zijn opeens overbelasting geworden en de elleboog geeft pijnsignalen.

Wat doet STEP bij een tenniselleboog?
De STEP Instructeur leert je hoe de hand en de elleboog veilig gebruikt kunnen worden. STEP geeft principieel geen behandelingen zoals massages, acupunctuur, manipulaties e.a. Deze zijn lichaamsgericht en zijn niet gedragsgericht. De begeleiding vindt plaats volgens zes onderdelen (zie: Algemene Informatie STEP Preventie en Reïntegratie Begeleiding).

 • I. Intaketest
 • II. Objectivering en verslaglegging, ook op internetDataBase (iDB)
 • III. Voorlichting over ontstaan en (on)veilig gebruik van de elleboog
 • IV. Scholing
  Veilig gebruik van de hand en de elleboog wordt o.a. aangeleerd met de STEP GewichtHeffersTechnieken® en door STEP ontwikkelde elektronische hulpmiddelen:
  1. STEP Bel & Buzzer. Deze waarschuwen als de hand / elleboog foutief gebruikt wordt en leren ook om direct actief te corrigeren.
  2. Elektronische Til Conditiemeter. Hiermee kan de hand /onderarmconditie gemeten en getraind worden.
  3. Elektronische knijpkrachtmeter. Hiermee kan de belastbaarheid van de onderarmspieren gemeten en getraind worden.
 • V. STEP PETS
  Een van de PETS (Preventieve & Educatieve & Trainings c.q. Therapie & Scholingshulpmiddelen) bij een tenniselleboog is de AAEB (onderarmband met drukelement) waarin een Bel of Buzzer kan worden geplaatst die je waarschuwt als overbelasting dreigt.
  Andere PETS zijn: handspalk, oefeneitjes voor knijpkracht, coldpack, cursusboek en circuitkaarten.
 • VI. Evaluatie en verslaglegging van elke les, direct op de STEP internetDataBase (iDB).

Meer info/links
Algemene Informatie STEP Preventie en Reïntegratie Begeleiding
Nekklachten
Schouderklachten
Rugklachten

Knieklachten
Enkelklachten

Cliëntenverhalen over rugklachten

-->