De cursus WorkShop On The Job is een combinatie van een groepsgewijze toolbox en aansluitend een individuele training van veilig lichaamsgebruik op de eigen werkplek. 
Tijdens de toolbox wordt informatie gegeven over het ontstaan van klachten en het veilig en verantwoord lichaamsgebruik. Terwijl de medewerkers hun eigen werkzaamheden uitvoeren komt de STEP Instructeur op de werkplek om het lichaamsgebruik van de medewerker te toetsen en, daar waar nodig, te corrigeren. De STEP Instructeur is bekend met de specifieke werkzaamheden van het bedrijf.

WOTJ BackPerfect fout WOTJ BackPerfect goed

Inhoud cursus

Voorafgaand aan een cursus Workshop On The Job wordt een intake gemaakt om de praktische werksituaties en het lichaamsgebruik van de medewerkers vast te leggen.

Toolbox (1-2 uur):

 • Ontstaan van blessures.
 • Voorbodes, herkennen van signalen.
 • Veilig lichaamsgebruik met de STEP GewichtHeffersTechnieken.
Individuele training (0,5 uur):De medewerker laat zien wat hij aan het doen is en op wat voor manier het uitgevoerd wordt. De STEP Instructeur geeft tips hoe de werkzaamheden op een veilige manier uitgevoerd kunnen worden en laat dit ook zien. Bij de individuele training wordt gebruik gemaakt van de door STEP ontwikkelde PreventieCheck. Deze PreventieCheck wordt voor iedere medewerker individueel ingevuld en heeft de volgende onderdelen:
 • Toetsen theoretische kennis van veilig lichaamgebruik en beheersing GewichtHeffersTechnieken.
 • Blessures medewerker op dit moment en in het verleden.
 • Aanbevelingen voor verbeteringen veilig lichaamsgebruik.
 • Maken van professionele foto’s van de gevaarlijke situaties en oplossingen met veilig lichaamsgebruik.
 • Evaluatie.

Het evaluatieverslag bevat o.a. de resultaten, aanbevelingen en foto’s per medewerker.

De voordelen van Workshop On The Job

Voor de medewerker:

 • Laagdrempelig door praktische training op de eigen werkplek.
 • Gericht op de individuele behoefte en omstandigheden.
 • Individuele, concrete adviezen ter verbetering veilig lichaamsgebruik.
 • Bevordert de fysieke gezondheid.
 • Voorkomt rugklachten, blessure en RSI.
Voor het bedrijf:
 • Relatief weinig verlies van productietijd.
 • Hoog rendement met een relatief lage investering per medewerker.
 • Gemakkelijk te organiseren en goed inzetbaar als basiscursus, Follow-Up en als Toolbox.
 • Voorkomt gezondheids- en verzuimschade.

Cursusduur en cursusinhoud kan naar eigen wens ingevuld en aangepast worden.Neem voor meer informatie of een offerte contact op met STEP.

Meer info/links:

Workshop On The Job, RSI Preventie

Follow-Up

BackPerfect Groepsgewijs

Rugscholing

Tillen

-->