De essentie van Preventie is de combinatie van Preventieve Groepsgewijze scholing vóór er klachten zijn en de onmiddellijke Individuele scholing áls er klachten zijn.


Korte informatie over Individuele Begeleiding
Open deze link voor wat beknopte informatie over de individuele scholingstrajecten van STEP.

Uitgebreide informatie over Individuele Begeleiding
Bij rugklachten, blessures en RSI is het belangrijk om zeer snel actie te ondernemen om de blessure niet erger te laten worden en te kunnen laten herstellen. Met de STEP Preventie en Reïntegratie Begeleiding wordt de medewerker met klachten binnen 24 uur individueel begeleid. Hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van voorlichting, scholing en STEP PETS. Centraal hierbij staat dat de medewerker zélf leert hoe hij zijn klachten snel en goed tot verdwijnen kan brengen.

Algemene informatie
Wanneer er sprake is van fysieke klachten dan moet verdere fysieke overbelasting zo snel mogelijk worden voorkomen. Door een blessure is het betreffende lichaamsdeel zwakker geworden en de gewone dagelijkse dingen worden dan fysiek overbelastende activiteiten. Snelle actie is dan heel belangrijk om deze dreigende verdere fysieke overbelasting te voorkomen en zo de blessure niet erger te laten worden en te laten herstellen.

Bij rugklachten, blessures en RSI is het aanleren en realiseren van veilig lichaamsgedrag met EHBO-B (Eerste Hulp Bij Overbelasting Bewegingsapparaat) en met de STEP GewichtHeffersTechnieken (GHT) zeer belangrijk en hier moet zo snel mogelijk mee begonnen worden. Daarom heeft STEP een 24-uurs service om hiermee mensen met fysieke klachten direct terzijde te staan.

Individueel, algemeen


Deze STEP Preventie & Reïntegratie begeleiding (24-uursservice) bestaat uit 6 onderdelen:

I. Intaketest
In een intaketest wordt beoordeeld hoe je het deel van je lichaam dat geblesseerd is gebruikt. Er wordt vastgesteld of er sprake is van onveilig lichaamsgebruik en hoe groot het gevaar van overbelasting is. De intaketest wordt op video opgenomen en wordt gebruikt als lesmateriaal.

II. Objectivering en verslaglegging, ook in de STEP internetDataBase (iDB)
In het intakegesprek wordt o.a. vastgesteld:

a. Welke activiteiten zorgen voor overbelasting van het geblesseerde deel van het lichaam en welke niet?

b. Hoeveel last je van je blessure hebt bij Activiteiten in het Dagelijkse Leven (ADL).

c. Hoeveel je al weet van de blessure, van de fysieke belasting op je lichaam en van de eigen ZelfZorgmogelijkheden?

d. Wat zijn de Benutbare Mogelijkheden in vervangend werk?

Van de bevindingen wordt een schriftelijk verslag gemaakt met een probleemanalyse en een beschrijving van de eigen mogelijke bijdrage aan het herstel.

III. Voorlichting
Met een professionele computerpresentatie en diverse andere materialen wordt voorlichting gegeven over de werking van het geblesseerde lichaamsdeel en hoe dat overbelast kan raken. En wat belangrijker is hoe je er zélf heel goed voor kunt zorgen dat de klachten snel, goed en natuurlijk kunnen herstellen. En ook hoe je zélf ook de preventie van herhaling in eigen hand kunt hebben.

IV. Scholing
Met de AADL lijst (een lijst met activiteiten die de klachten kunnen verergeren) en veilig gebruik van het lichaam (met de STEP GewichtHeffersTechnieken (GHT)) wordt geleerd hoe actief te blijven en de preventie van overbelasting te realiseren. Veilig lichaamsgebruik wordt o.a. aangeleerd met door STEP ontwikkelde elektronische hulpmiddelen. Voorbeelden hiervan zijn te vinden bij de specifieke informatie per blessure.

V. STEP PETS
Preventie PETS* worden met name in de beginfase van de klachten gebruikt om èn goed actief te kunnen blijven èn omdat dan het overbelastingsgevaar het grootst is. De STEP PETS worden meegegeven om zélf in de werk- en thuissituatie aan het eigen herstel te kunnen werken. De PETS worden begeleid met een cursusboek met lees- en trainingsopdrachten voor thuis en op het werk. Je wordt hiermee gestimuleerd zélf een belangrijke bijdrage aan het herstel te leveren.

VI. Evaluatie en verslaglegging van elke les, direct op de STEP internetDataBase (iDB)
Met de iDB stelt STEP de werkgever direct na elke les op de hoogte van de Benutbare Mogelijkheden. Aan het eind van de begeleiding worden resultaten objectief bepaald. De kennistoetsen en de ADL index worden opnieuw ingevuld.
Het geheel wordt in een eindverslag vastgelegd waarin ook de eigen bijdrage aan het herstel is vermeld. Het eindverslag kan op internet beschikbaar worden gesteld aan de werkgever en/of bedrijfsarts.

Bij directe Individuele Preventie wordt gewerkt met Preventiepakketten:

Intake duur:1 uur
Preventiepakket A, Kort duur:3,5 uur (incl. Intake)
Preventiepakket B, Middel duur:6 uur (incl. Intake)

Preventiepakket A is geschikt om in te zetten bij lichte klachten, weinig of geen verzuim of bij reeds gevolgde Follow-Up scholing.
Preventiepakket B is geschikt om in te zetten bij bijvoorbeeld klachten met verzuim langer dan ±twee weken of bij reeds gevolge groepsgewijze scholing. Ook kan men tegen zeer beperkte kosten een Intake aanvragen op basis waarvan een pakketvoorstel wordt gedaan.

Voordelen van een STEP Preventie en Reïntegratie Begeleiding
Voor de medewerker:

 • Effectieve aanpak blessures.
 • Kennis van risico’s op het ontstaan van klachten en blessures.
 • Bewust worden van eigen mogelijkheden bij fysieke klachten.
 • Leren van veilig lichaamsgedrag voor zowel de werk- als thuissituatie.
 • Zélf voorkomen van klachten en gezondheidsschade.
 • Zélf kunnen oplossen van (beginnende) klachten.
 • Herhalingen zelf kunnen voorkomen.

Voor het bedrijf:

 • Sterke verzuimreductie.
 • Effectieve en snelle aanpak (binnen 24 uur) van klachten en blessures.
 • Objectivering en verslaglegging in de STEP internetDatabase (iDB).
 • Overzicht van Benutbare Mogelijkheden medewerker.
 • Regie wordt in eigen hand genomen.

Neem voor meer informatie contact op met STEP.

Meer info/links:
Individuele begeleiding:
Nekklachten
Schouderklachten
Tenniselleboog
Rugklachten
Back Bending Complaints
Knieklachten
Knee Bending complaints
Enkelklachten
Voetklachten

Toelichting op Objectiveringsgegevens en Afkortingen

Cliëntenverhalen over rugklachten

* Preventieve & Educatieve & Trainings c.q. Therapie & Scholingshulpmiddelen voor de werk- en thuissituatie.

-->