De cursus TransferPerfect® leert medewerkers op een veilige wijze mensen te verplaatsen en daarbij fysieke klachten te voorkomen. De cursus is bij uitstek van toepassing voor medewerkers in bijvoorbeeld kinderdagverblijven en de (thuis)zorg in de meest ruime zin des woords. In de cursus wordt deelnemers geleerd zélf fysieke klachten te voorkomen. De cursus is een combinatie van theorie en praktijk. Specifieke werkzaamheden en probleemsituaties worden praktisch getraind met veilig lichaamsgedrag. De opgedane basiskennis en vaardigheden kunnen ook in de eigen thuissituatie worden toegepast. Resultaat is dat verzuimschade door fysieke klachten vermindert. Op deze wijze kan de gezondheids- en verzuimschade door fysieke klachten sterk worden verminderd.

 groepsgewijze cursussen, TransferPerfect groepsgewijze cursussen, TransferPerfect

Cursusinhoud en borging
Theorie:

 • Voorlichting over het ontstaan en de aard van fysieke klachten en hoe deze te kunnen voorkomen.

Praktijk:

 • Actief aanleren van veilig lichaamsgedrag, met de STEP GewichtHeffersTechnieken (GHT).
 • Praktische vertaalslag naar het toepassen van GHT in de werk- en thuissituatie, met eigen werkmaterialen en in probleemsituaties. In kinderdagverblijven wordt met name het laag bij de grond werken en transfers van laag naar hoog flink getraind. In de Thuiszorg wordt o.a. ruim aandacht besteed aan transfers, huishoudelijke taken en verzorging. In de zorg zijn het de transfers en verpleeghandelingen die intensief worden doorgenomen.
 • EHBO-R&B. Eerste Hulp Bij Overbelasting van het Bewegingsapparaat. Oefenen met STEP PETS*. Dit zijn door STEP ontwikkelde hulpmiddelen voor het aanleren en realiseren van veilig lichaamsgedrag (bijvoorbeeld de STEP Bel of Buzzer, die een signaal geven als je je rug foutief gebruikt).
Borging met:
 • Een professioneel full color cursusboek BackPerfect® (160 pagina's met honderden afbeeldingen)
 • STEP Internet Service: cursusfoto’s die op internet kunnen worden geplaatst.
 • STEP Poster Service: bedrijfsposters met foto’s van de eigen werknemers in eigen werk.
 • Follow-Up cursussen.
Voorafgaand aan een groepsgewijze training vindt een intake plaats. Er worden foto’s gemaakt van de huidige werkwijze in het bedrijf en deze worden in de cursus verwerkt.

Na afloop van de cursus vindt een mondelinge en schriftelijke evaluatie plaats, met foto’s van de cursus.

De voordelen van TransferPerfect® Groepsgewijs
Voor de medewerker:
 • Kennis van risico’s op het ontstaan van fysieke klachten.
 • Bewust worden van eigen werkhouding en mogelijke gezondheidsrisico’s.
 • Fysieke belasting verminderen in specifieke werksituaties in de zorg.
 • Zélf, actief voorkomen dat er overbelasting van o.a. de rug ontstaat.
 • Zélf kunnen oplossen van beginnende fysieke klachten.
Voor het bedrijf:
 • Beperken van verzuim- en WAO schade door rugklachten.
 • Preventie van fysieke overbelasting.
 • Cursusduur en cursusinhoud kunnen naar eigen wens ingevuld worden.
 • Bij klachten direct opvolging met EHBO-R&B (Eerste Hulp Bij Overbelasting van de Rug en het Bewegingsapparaat) met de lesprogramma's Back- of BlessurePerfect® Individueel. Werknemers hebben zo geen curatieve zorg nodig. Werkgever en werknemer kunnen in eerste instantie samen de gezondheidsproblemen oplossen.

Neem voor meer informatie of een offerte contact op met STEP Centraal.

Meer info/links:

Individuele begeleiding, rugklachten
BackPerfect® Groepsgewijs
Workshop On The Job, BackPerfect

* Preventieve & Educatieve & Trainings c.q. therapie & Scholingshulpmiddelen voor de werk- en thuissituatie

-->