De cursus WorkShop On The Job, RSI Preventie is een combinatie van een groepsgewijze voorlichting en een korte individuele training van veilig lichaamsgebruik op de eigen kantoorwerkplek.
In de voorlichting wordt algemene informatie gegeven over het ontstaan van RSI blessures en het optimaal inrichten van de werkplek.
Tijdens het bezoek aan de werkplek worden individuele metingen van de lichaamsmaten gedaan en wordt de werkplek zo optimaal mogelijk ingericht. Hierbij wordt rekening gehouden met eventuele RSI klachten.

 

WOTJ RSI werkplek voor WOTJ RSI Werkplek na

 

Inhoud cursus
Groepsgewijze voorlichting (1-2 uur):

 • Hoe ontstaan RSI blessures.
 • Voorbodes, zélf herkennen van signalen bij het ontstaan van RSI klachten.
 • Wat is een goede inrichting van de werkplek (bureaustoel, bureau, beeldscherm, toebehoren).

Na de groepsgewijze voorlichting gaan de medewerkers naar hun eigen werkplek. De STEP Instructeur bezoekt iedere medewerker.

Individueel werkplekbezoek (0,5 uur):

 • Stoelinstructie met de eigen bureaustoel.
 • Individuele metingen van de lichaamsmaten (hamstringhoogte, ellebooghoogte en ooghoogte).
 • Optimale inrichting van de werkplek aan de hand van individuele metingen.
 • Instructie van veilige zit- en werkhoudingen.

Zowel van de werkplek voor het werkplekbezoek, als van de aangepaste werkplek worden foto’s gemaakt.
Na afloop van de cursus vindt een mondelinge en schriftelijke evaluatie plaats. Van iedere medewerker wordt een kort individueel verslag (A4) gemaakt met foto’s van de werkplek, de individuele metingen en aanbevelingen voor een optimale inrichting van de werkplek.

De voordelen van Workshop On The Job, RSI Preventie
voor de medewerker:

 • Belangrijke bijdrage aan RSI preventie.
 • Kennis van risico’s op het ontstaan van RSI klachten.
 • Bewust worden van eigen werkhouding.
 • Door individuele maten een persoonlijke – op basis van de eigen lichaamsmaten- instelling van de werkplek.
 • Instructie op de eigen werkplek.
 • Direct aanpassen van de werkplek.
 • Aandacht voor individuele klachten en blessures.

voor het bedrijf:

 • Verzuimreductie door optimale fysieke- en technisch ergonomische aanpassingen.
 • Beperken van verzuim- en WAO schade door RSI klachten.
 • Praktische en realiseerbare aanbevelingen waarbij wordt uitgegaan van het aanwezige meubilair.
 • Kosteloos uitproberen van aanbevolen hulpmiddelen.
 • Cursusduur en cursusinhoud kunnen naar eigen wens ingevuld worden.
 • Gemakkelijk te organiseren en goed inzetbaar als basis, Follow-Up en als Toolbox.

Neem voor meer informatie of een offerte contact op met STEP Nederland.

Meer info/links:
STEP WerkPlekAnalyse, Kantoor
Algemene Informatie STEP Preventie en Reïntegratie Begeleiding

-->