Bij een STEP WerkPlekAnalyse (WPA) worden alle aspecten die te maken hebben met de fysieke belasting op een werkplek in kaart gebracht. De werkzaamheden worden uitgebreid geobserveerd en geanalyseerd. De resultaten worden vergeleken met wettelijke normen en richtlijnen. Tijdens de WPA worden concrete aanbevelingen gedaan en wordt de werkplek direct, daar waar mogelijk, aangepast.

Toepassing
Bij alle soorten werkplekken en werksituaties kan een STEP WerkPlekAnalyse plaatsvinden.
Enkele voorbeelden zijn: inpakwerkzaamheden, magazijnwerkzaamheden, lopende bandwerkzaamheden, duwen en trekken van containers etc.
Ook voor een groep medewerkers of een gehele werkruimte kan een WerkPlekAnalyse uitgevoerd worden.

WPA overig, TPG WPA overig, TPG

 

Inhoud WPA

 • Een kort intakegesprek over bestaande (en eerdere) klachten en werkzaamheden.
 • Toetsen van kennis van werkhoudingen en eventuele zitmogelijkheden.
 • Observeren van werkzaamheden, daar waar nodig met videobeelden.
 • Meten van lichaamsmaten (bijvoorbeeld: hamstringhoogte, ellebooghoogte, reikafstand).
 • Uitvoeren van metingen met professionele apparatuur en middelen (trekkrachtmeter, laserafstandsmeter, vragenlijsten etc).
 • Instructie over goede zit- en werkhoudingen.

Van de WPA wordt een professioneel DTP verslag gemaakt met foto’s.
Dit rapport wordt mondeling besproken en ook worden de eventuele aanpassingen geëvalueerd.

Voordelen van een STEP WerkPlekAnalyse
Voor de medewerker:

 • Door individuele maten, een persoonlijke –op basis van de eigen lichaamsmaten- instelling van de werkplek en werksituatie.
 • Instructie op de eigen werkplek.
 • Direct aanpassen van de werkplek (daar waar mogelijk).

Voor het bedrijf:

 • Verzuimreductie door optimale fysieke- en technisch ergonomische aanpassingen.
 • Effectieve aanpak van klachten en blessures, direct op de werkplek.
 • Praktische en realiseerbare aanbevelingen waarbij uitgegaan wordt van de aanwezige materialen.
 • Professioneel DTP verslag met foto’s.
 • De WPA wordt afgestemd op uw eigen wensen en situatie.
 • Een afspraak voor een WPA kan vaak op korte termijn plaatsvinden (binnen 1 week).

Neem voor meer informatie of een offerte contact op met STEP Centraal.

Meer info/links:
STEP WerkPlekAnalyse, Kantoor
Algemene Informatie STEP Preventie en Reïntegratie Begeleiding

-->