De cursus BackPerfect® is gericht op het aanleren van veilig ruggedrag (rugscholing). Met veilig ruggedrag kun je:

 1. Rugklachten voorkomen.
 2. Rugklachten snel laten herstellen.
 3. Herhaling van rugklachten voorkomen.
 4. Verzuimschade door rugklachten flink verminderen.

Centraal staat het bewust worden en aanleren van veilig ruggedrag in de werk- en thuissituatie. De cursus is een combinatie van theorie en praktijk. De cursisten krijgen goede basiskennis en basisvaardigheden om zélf rugklachten te voorkomen of beginnende rugklachten snel op te lossen.

 groepsgewijze cursussen, BackPerfect groepsgewijze cursussen, BackPerfect groepgewijze cursussen, BackPerfect

Cursusinhoud en borging
Theorie:

 • Hoe werkt de rug.
 • Wat raakt er in de rug overbelast.
 • Hoe raakt de rug overbelast.
 • Hoe kun je beginnende rugklachten zélf snel oplossen.
 • Hoe kun je zélf rugklachten voorkomen.

Praktijk:

 • Actief aanleren van veilig ruggebruik, met de STEP GewichtHeffersTechnieken (GHT).
 • Praktische vertaalslag naar het toepassen van GHT in de werk- en thuissituatie, met eigen werkmaterialen en in probleemsituaties.
 • EHBO-R. Eerste Hulp Bij Overbelasting van de Rug. Oefenen met STEP PETS*. Dit zijn door STEP ontwikkelde hulpmiddelen voor het aanleren en realiseren van veilig ruggedrag (bijvoorbeeld de STEP Bel of Buzzer, die een signaal geven als je je rug foutief gebruikt).

Borging met:

 • Een professioneel full color cursusboek BackPerfect® (160 pagina's met honderden afbeeldingen).
 • STEP Internet Service: cursusfoto’s die op internet kunnen worden geplaatst.
 • STEP Poster Service: bedrijfsposters met foto’s van de eigen werknemers in eigen werk.
 • Follow-Up cursussen.

Voorafgaand aan een groepsgewijze training vindt een intake plaats. Er worden foto’s gemaakt van de huidige werkwijze in het bedrijf en deze worden in de cursus verwerkt.

Na afloop van de cursus vindt een mondelinge en schriftelijke evaluatie plaats, met foto’s van de cursus.

De voordelen van BackPerfect® Groepsgewijs
Voor de medewerker:

 • Kennis van risico’s op het ontstaan van rugklachten.
 • Bewust worden van eigen werkhouding.
 • Leren van veilig ruggedrag voor zowel de werk- als thuissituatie.
 • Zélf kunnen oplossen van beginnende rugklachten.
 • Zélf voorkomen van rugklachten.

Voor het bedrijf:

 • Beperken van verzuim- en WAO schade door rugklachten.
 • Preventie van fysieke overbelasting door rugklachten.
 • Cursus kan in aanmerking komen voor zowel vergoeding door scholingsfondsen, branche-organisaties en ziektekostenverzekeraars.
 • Cursusduur en cursusinhoud kunnen naar eigen wens ingevuld worden.
 • Bij klachten direct opvolging met EHBO-R (Eerste Hulp Bij Overbelasting van de Rug) met lesprogramma's BackPerfect® Individueel. Werknemers hebben zo geen curatieve zorg nodig. Werkgever en werknemer kunnen samen het probleem oplossen.

Neem voor meer informatie of een offerte contact op met STEP.

Meer info/links:

Individuele begeleiding, rugklachten

Workshop On The Job, BackPerfect®

Rugscholing

Cliëntenverhalen over rugklachten

Tillen


* Preventieve & Educatieve & Trainings c.q. therapie & Scholingshulpmiddelen voor de werk- en thuissituatie

-->