Een STEP WerkPlekAnalyse is een individueel werkplekbezoek waarbij alle ergonomische aspecten van de werkplek beoordeeld worden. Er wordt ook instructie gegeven over goede zit- en werkhoudingen. De werkplek wordt aan de hand van individuele metingen van de lichaamsmaten optimaal ingericht. Hierbij wordt rekening gehouden met de werkzaamheden en eventueel bestaande klachten. Van de WerkPlekAnalyse wordt een rapportage gemaakt met foto's, de bevindingen en de aanbevelingen.

meten hamstringhoogte beeldscherm goed zetten

Inhoud WerkPlekAnalyse

 • Kort intakegesprek over klachten en werkzaamheden.
 • Toetsen van kennis van de bureaustoel en werkhoudingen.
 • Meten van persoonlijke lichaamsmaten (hamstringhoogte, ellebooghoogte, ooghoogte, kijkafstand en kijkhoek).
 • Praktische instructie van de instelmogelijkheden van de bureaustoel.
 • Training goede zit- en werkhoudingen.
 • Meten en beoordelen van verschillende aspecten van de werkplek (o.a. bureauhoogte, positie beeldscherm) waarbij wettelijke normen in acht genomen worden.

Tijdens de WerkPlekAnalyse worden concrete aanbevelingen gedaan en wordt de werkplek, daar waar mogelijk, direct aangepast. Ook is het mogelijk de aanbevolen hulpmiddelen (o.a. documenthouder, armondersteuning) kosteloos uit te proberen.

Duur
1 uur voor een werkplekbezoek.
tijd voor uitwerking gegevens en verslaglegging.

Voordelen van een STEP WerkPlekAnalyse
voor de medewerker:

 • Optimale RSI Preventie.
 • Door individuele maten een persoonlijke -op basis van de eigen lichaamsmaten- instelling van de werkplek.
 • Instructie op de eigen werkplek, met het aanwezige meubilair.
 • Directe aanpassen van de werkplek.
 • Aanbevolen hulpmiddelen worden achtergelaten en kunnen direct worden getest.

voor het bedrijf:

 • Verzuimreductie door optimale fysieke- en technisch ergonomische aanpassingen.
 • Effectieve aanpak van klachten en blessures, direct op de werkplek.
 • Praktische en realiseerbare aanbevelingen waarbij wordt uitgegaan van het aanwezige meubilair.
 • Kosteloos uitproberen van aanbevolen hulpmiddelen.
 • Professioneel DTP verslag met foto’s.
 • Een afspraak voor een WPA kan vaak op korte termijn plaatsvinden (binnen 1 week).

Neem voor meer informatie of een offerte contact op met STEP.
Meer info/links:
STEP WerkPlekAnalyse, Overig
Workshop On The Job, RSI Preventie
Algemene Informatie STEP Preventie en Reïntegratie Begeleiding

-->