Garantie op afname verzuim door fysieke klachten!

Jaarlijks wordt er een aanzienlijke schade geleden door ziekteverzuim. Zo’n 35% van de ziekteverzuimschade komt voort uit fysieke klachten.
Het is zaak dat werknemers en werkgevers meer mogelijkheid wordt gegeven om zelf hun fysieke gezondheidsproblemen op te lossen.
Met Preventie Bedrijfszorg leveren STEP en het bedrijfsleven hier een belangrijke bijdrage aan. Onder Preventieve Bedrijfszorg wordt verstaan: Alle preventie- en reïntegratie activiteiten van werkgever en werknemer gericht op preventie van verzuim- en gezondheidsschade in het bedrijf. STEP ondersteunt de Preventieve Bedrijfszorg bij rugklachten, RSI en blessures met de STEP Preventie & Reïntegratie aanpak.

Doelstelling STEP

  • Preventie van verzuim vòòr er klachten zijn. STEP leert werknemers fysieke overbelasting te voorkomen;
  • Preventie van (dreigend) verzuim bij fysieke klachten. STEP zorgt bij fysieke klachten voor directe preventie van verdere fysieke overbelasting en daarmee voor een snel herstel;
  • Preventie door een leeftijdsbewust beleid, bijdragen aan een genuanceerde afstemming van de fysieke belasting op de individuele werknemer.

Werkwijze

STEP heeft speciale scholingsprogramma’s waarmee de werknemer leert snel preventief en dreigende fysieke klachten onder controle te krijgen. Het gaat veelal om het lichaamsgebruik, niet alleen in de werk-, maar ook in de thuis-, hobby- en sportsituatie. De begeleiding is dan ook gericht op de oorzaak van de overbelasting en het voorkomen ervan. Iedereen wil tenslotte graag zo snel mogelijk van lichamelijke klachten af.


De reden om voor STEP te kiezen?

  • Garantie op afname verzuim door fysieke klachten met 30-50%;
  • Ruime vergoedingen voor STEP diensten vanuit verschillende zorgverzekeraars.


Subsidiefonds SOOB e/o ESF

SOOB staat voor Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen.  SOOB stimuleert ontwikkeling door het subsidiëren van opleidingen van de werknemers. De subsidies worden verstrekt aan de werkgevers. Vraagt u naar de voorwaarden. 

Nb: Per medio juli 2010 is voor het jaar 2010 het plafond bereikt en wordt geen SOOB subsidie meer vertrekt. Per 1 januari 2011 komt er naar verwachting een nieuwe regeling. 

Voor nadere informatie, referenties of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met STEP via telefoonnummer 074-2502828.

-->