Technisch ergonomische aanpassingen alleen zijn niet voldoende om de fysieke belasting te beperken. De technisch ergonomische aanpassingen hebben bijvoorbeeld geen aandacht voor de rugbelasting in de thuissituatie, de fysiek ergonomische aanpassingen van de mens zelf daarentegen des te meer. Het is juist de combinatie van technische en fysieke ergonomie die het hem doet. Ook het veilig omgaan met de rug in het algemeen, met of zonder hulpmiddelen, is een aspect dat altijd van wezenlijk belang is.

De cursus ‘Technische en fysieke ergonomie in de zorg’, leert medewerkers veilig lichaamsgedrag toe te passen bij het gebruik van hulpmiddelen. Medewerkers leren op een veilige wijze mensen te verplaatsen en ADL assistentie te verlenen en daarbij fysieke klachten te voorkomen. De cursus is bij uitstek van toepassing voor medewerkers in de (thuis)zorg. In de cursus wordt deelnemers geleerd zélf fysieke klachten te voorkomen. De cursus is een combinatie van theorie en praktijk. Specifieke werkzaamheden en probleemsituaties worden praktisch getraind met hulpmiddelen en veilig lichaamsgedrag. Op deze wijze kan de gezondheids- en verzuimschade door fysieke klachten sterk worden verminderd.

 technische en fysieke ergonomie technische en fysieke ergonomie technische en fysieke ergonomie

Cursusinhoud en borging
Theorie:

 • Voorlichting over het ontstaan en de aard van fysieke klachten en hoe deze te kunnen voorkomen.
 • Het gebruik van verschillende soorten hulpmiddelen in de zorg (o.a. tillift, steunkoushulpmiddelen, glijlaken, transferplank, glijhandschoenen) en het gebruik van veilig lichaamsgedrag daarbij.

Praktijk:

 • Actief aanleren van veilig lichaamsgedrag, met de STEP GewichtHeffersTechnieken (GHT) bij specifieke werkzaamheden, met name bij transfers.
 • Gebruik van verschillende soorten hulpmiddelen. De nadruk ligt niet op hoe het hulpmiddel werkt, maar op het toepassen van veilig lichaamsgedrag bij het gebruik van het hulpmiddel.
 • Praktische vertaalslag naar het toepassen van hulpmiddelen en GHT in probleemsituaties.
 • EHBO-R&B. Eerste Hulp Bij Overbelasting van de rug of het Bewegingsapparaat. Oefenen met STEP PETS*. Dit zijn door STEP ontwikkelde hulpmiddelen voor het aanleren en realiseren van veilig lichaamsgedrag (bijvoorbeeld de STEP Bel of Buzzer, die een signaal geven als je je rug foutief gebruikt).

Borging met:

 • Een professioneel full color cursusboek ‘Technische en Fysieke ergonomie in de (thuis)zorg’.
 • STEP Internet Service: cursusfoto’s die op Internet kunnen worden geplaatst.
 • STEP Poster Service: bedrijfsposters met foto’s van de eigen werknemers in eigen werk.
 • Follow-Up cursussen.

De voordelen van de cursus Technische en fysieke ergonomie in de zorg
Voor de medewerker:

 • Kennis van risico’s op het ontstaan van fysieke klachten.
 • Bewust worden van eigen werkhouding en het nut van het gebruik van hulpmiddelen.
 • Fysieke belasting verminderen in specifieke werksituaties in de zorg.
 • Zélf, actief voorkomen dat er overbelasting van o.a. de rug ontstaat.
 • Zélf kunnen oplossen van beginnende fysieke klachten.

Voor het bedrijf:

 • Beperken van verzuim- en WAO schade door fysieke klachten.
 • Preventie van fysieke overbelasting.
 • Cursusduur en cursusinhoud kunnen naar eigen wens ingevuld worden.
 • Bij klachten direct opvolging met EHBO-R&B (Eerste Hulp Bij Overbelasting van de Rug of het Bewegingsapparaat) met de lesprogramma's Back- of BlessurePerfect® Individueel. Werknemers hebben zo geen curatieve zorg nodig. Werkgever en werknemer kunnen in eerste instantie samen de gezondheidsproblemen oplossen.

Neem voor meer informatie of een offerte contact op met STEP.

Meer info/links:
TransferPerfect® Groepsgewijs
BackPerfect® Groepsgewijs
BlessurePerfect® Groepsgewijs

* Preventieve & Educatieve & Trainings c.q. therapie & Scholingshulpmiddelen voor de werk- en thuissituatie

-->