Mei 2010

Inleiding

In deze mei editie van de STEP nieuwsbrief besteden wij in het bijzonder aandacht aan de hernia.

De hernia zorgt al gauw voor een enorme kostenpost, zowel voor- als na de vaststelling van de diagnose.

Met het direct aanleren van veilig ruggebruik bij rugklachten kunnen gigantische besparingen worden bereikt en hernia's worden voorkomen.
Als de hernia een feit is kan men met het direct aanleren van veilig ruggebruik het verzuim na de hernia drastisch reduceren.

1 ) Resultaten onderzoek Spine

Klik op de afbeelding om te vergroten


2 ) Resultaten onderzoek Spine

Klik op de afbeelding om te vergroten


3 ) afbeelding hernia

Klik op de afbeelding om te vergroten


Hernia's komen niet uit de lucht vallen.  Er is tijd genoeg voor preventie.

 

Vaak wordt gedacht dat hernia's zo maar uit de lucht komen vallen, zonder voorgeschiedenis.

Niets is minder waar, er zijn bijna altijd voortekenen.

In 1983 schreef Weber al dat er bij 90% van de hernia's een voorgeschiedenis van rugklachten was.  Dat deze voorgeschiedenis van rugklachten gemiddeld 10 jaar duurde. Tijd genoeg voor preventie dus.

Hij schreef dat iedere rugklachtenperiode als een mogelijke voorloper van ischias en hernia moet worden gezien (lees de volledige publicatie van Weber via de link onderaan de nieuwsbrief).

Recentelijk werd in Spine een artikel gepubliceerd  dat het werkverzuim relateerde aan het eerste moment dat de diagnose hernia in een ziekenhuis werd gesteld. Men analyseerde de duur van het verzuim gedurende de drie jaar  voor de eerste diagnose en de 2 jaar erna (lees het volledige onderzoek via de link onderaan de nieuwsbrief).

De resultaten zijn in afbeelding 1 in de linker kolom te zien.

Voor de vaststelling van de hernia diagnose werd er drie jaar lang door gemiddeld 27% van de mensen meer dan 3 maanden verzuimd.

Na de vaststelling van de hernia diagnose werd er 2 jaar lang door gemiddeld 50% van de mensen meer dan 3 maanden verzuimd.

Gedurende 5 jaar werd  er door gemiddeld 36% van de mensen die een hernia hadden meer dan 3 maanden verzuimd.

Al met al zorgt een hernia voor een gigantische kosten post, zowel voor als na de vaststelling van de diagnose.

Met het direct aanleren van veilig ruggebruik bij rugklachten kunnen gigantische besparingen worden bereikt en hernia's worden voorkomen.

Als de hernia een feit is kan men met het direct aanleren van veilig ruggebruik het verzuim na de hernia drastisch reduceren. Zeker bij risicogroepen, als niet academisch geschoolde mensen, werknemers met fysiek werk en allochtone mensen.

Zie afbeelding 2 in de linker kolom.

 

>>>     Klik hier voor de volledige publicatie van Weber: Lumbar Disc Herniation - A controlled, prospective study with 10 years of observation.
  
        
>>>     Klik hier voor het volledige artikel uit Spine:
Predictions of vocational prognosis after herniated lumbar disc.   

STEP Nederland, Deldenerstraat 47, 7551 AB Hengelo
Tel: 074-2502828
Fax: 074-2500470
step@step.nl
www.step.nl
Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen? Meld u zich dan af via nieuwsbrief@steponline.nl