Klik hier om deze nieuwsbrief op internet te bekijken.
step
Juni 2010
Picture Preventie werkt - maar waar begin ik?
Wilt u zelf de regie houden en zonder verlies van productietijd een goede basis leggen voor een aanpak van de preventie van fysieke overbelasting? STEP is u graag behulpzaam en kan u een aantal nieuwe laagdrempelige diensten aanbieden.
De deskundige STEP instructeur inventariseert en taxeert waar de fysieke gezondheids risico’s liggen bij uw medewerkers. Een kort verslag geeft u inzicht in risico’s en kan u handvatten geven voor een persoonlijke aanpak. Een kleine investering met een mogelijk groot besparingspotentieel.
Picture
Intake risicosituaties fysieke belasting
Het doel van de Intake risicosituaties is het in kaart brengen van de fysieke belasting van de werknemers binnen een risicogroep van de organisatie. Een basis voor een te ontwikkelen beleid gericht op de preventie van fysieke overbelasting.
Lees verder >>>
Picture
STEP Bedrijfshandboek risicosituaties Fysieke belasting
Praktische werksituaties in uw bedrijf worden getoond zoals het is en zoals het op een veilige wijze kan of beter moet. De basis voor het handboek kan binnen één werkdag worden vastgelegd. Hoe ziet het er uit en wat levert het op?
Lees verder >>>
Picture
Toolbox met PreventieCheck
Een korte groepsgewijze voorlichting. Het doel van de PreventieCheck wordt toegelicht. De basisprincipes van veilig en gezond lichaamsgebruik in werksituaties worden uitgelegd. Individueel invullen van de PreventieCheck samen met de STEP docent. De werkgever krijgt inzicht in risico’s. Dit inzicht kan vertaald worden naar vroegtijdige preventieve maatregelen.
Lees verder >>>
Picture
Workshop on the Job met PreventieCheck
Voorlichting over het ontstaan van fysieke klachten en praktische informatie over het zelf kunnen voorkómen ervan. Aanleren van vaardigheden m.b.t. veilig lichaamsgebruik op de eigen werkplek. De PreventieCheck geeft de werkgever inzicht in risico’s. Dit inzicht kan vertaald worden naar vroegtijdige preventieve maatregelen.
Lees verder >>>
 
STEP Nederland, Deldenerstraat 47, 7551 AB Hengelo (o)
Tel: 074-2502828
Fax: 074-2500470
step@steponline.nl
www.step.nl
Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen meld u zich dan af via nieuwsbrief@steponline.nl
.