Juli 2011

Inleiding 

(Recidief)Preventie is de essentie, dat is het motto van STEP bij spier- en gewrichtsklachten. Een mooi voorbeeld van de juistheid van dit motto bij rugklachten mochten wij recentelijk lezen in Spine van februari 2011. Graag informeren wij u over de uitkomsten van een Zwitsers onderzoek.

Achmea audit.
STEP behaalt Certificaat van goedkeuring en voldoet aan de Achmea Beoordelings Richtlijn. In deze nieuwsbrief ook aandacht voor dit mooie feit!
 Dia 1 (klik voor groter beeld)


Dia 2 (klik voor groter beeld)


Dia 3 (klik voor groter beeld)


 
Dia 4 (klik voor groter beeld)(Recidief)Preventie is de essentie, dat is het motto van STEP bij spier- en gewrichtsklachten

Een mooi voorbeeld van de juistheid van dit motto bij rugklachten mochten wij recentelijk lezen in Spine van februari 2011 (dia 1). In een Zwitserse studie werden mensen met rugklachten gedurende 5 jaar gevolgd.

Wat bleek bij zich herhalende rugklachten?

Als men in het eerste jaar rugklachten had gehad was de kans op rugklachten het jaar daarop 47%.

Als men ook in het tweede jaar rugklachten had gehad was de kans op rugklachten het jaar daarop 62%.

Als men ook in het derde jaar rugklachten gehad was de kans op rugklachten het jaar daarop 73%.

Als men ook in het vierde jaar rugklachten gehad was de kans op rugklachten het jaar daarop 88%.

Dus hoe meer recidieven hoe groter de kans op herhaling van de rugklachten (dia 2).

Wat bleek zonder herhaling van rugklachten?

Als mensen met rugklachten 1 jaar geen rugklachten hadden gehad dan was de kans op rugklachten in het jaar daarop 39%.

Als mensen met rugklachten 2 jaar geen rugklachten hadden gehad dan was de kans op rugklachten in het jaar daarop 26%.

Als mensen met rugklachten 3 jaar geen rugklachten hadden gehad dan was de kans op rugklachten in het jaar daarop 20%.

Als mensen met rugklachten 4 jaar geen rugklachten hadden gehad dan was de kans op rugklachten in het jaar daarop 10%.

Dus hoe minder recidieven hoe kleiner de kans op herhaling van de rugklachten (dia 3).

Dat is nu precies wat STEP doet, STEP begint van minuut 1 met recidiefpreventie en zet daarvoor speciale hulpmiddelen in en leert mensen daarnaast direct veilig ruggebruik aan met de STEP GewichtHeffersTechnieken om recidieven op korte en lange termijn te voorkomen.

De pijl in de afbeelding geeft aan dat de passieve recidiefpreventie wordt afgebouwd als men actief veilig ruggebruik beheerst (dia 4 ).

 

De STEP GewichtHeffersTechnieken zijn wetenschappelijk onderzocht en veel minder belastend gebleken dan bol bukken en ook veel veiliger met het oog op het voorkomen van eindstandige buigbelastingen en daarmee zeer geschikt voor de primaire preventie van rugklachten.

Zie een korte film over dit onderzoek met deze link.

Meer weten over de STEP aanpak bij rugklachten? Klik op deze link.

Meer weten over de preventie van rugklachten in uw bedrijf? Klik op deze link.
Klik op de afbeelding om te vergroten

Certificaat van goedkeuring

Achmea Beoordelingsrichtlijn

Achmea als zorgverzekeraar stelt hoge eisen aan haar providers. De Achmea Beoordelingsrichtlijn (ABR) is een richtlijn voor een kwaliteitstoets die staat voor kwalitatief verantwoorde zorg en zorgproducten.

In het kader van deze kwaliteitseisen is STEP uitvoerig geauditeerd door QSN Kwaliteitsmanagement. Met goed resultaat. STEP heeft laten zien ruimschoots aan de kwaliteitseisen van Achmea te voldoen.

Aspecten als het gebruik van de iDB (internetDatabase), de snelle uniforme verslaglegging, de controle op verslaglegging, de stelselmatige objectivering, de informatieverschaffing aan de klant en de uniforme Zelfzorg aanpak met KIGP/(M)NWD kwaliteitsbegeleiding zijn meegewogen bij de verstrekking van dit kwaliteitscertificaat. Evenzo zijn de inrichting en beheersing van de werkprocessen getoetst.

Welke sterke punten zijn er zoal door QSN gerapporteerd:

-        Klantgerichte doelstellingen
Er wordt gestuurd op klantgerichte doelstellingen. De doelstellingen zijn gecommuniceerd en worden gemonitord. Daarbij wordt gestreefd naar continue verbetering.

-        Management informatie
Er wordt gestuurd op rapportages. STEP stuurt de processen op relevante managementinformatie. Dat betekent dat aantoonbaar maatregelen worden getroffen n.a.v. deze rapportages.

-        Productontwikkeling
STEP werkt actief aan wetenschappelijk onderzoek voor Productontwikkeling.

-        Kwaliteitssysteem
Er worden professionele kwaliteitsnormen t.a.v. proces en uitvoering gehanteerd. Kwaliteit wordt geborgd en bewaakt. Er is vastgelegd hoe beroepsbeoefenaren voldoende gekwalificeerd blijven.

-        Monitor
Periodieke rapportages worden met de klant afgesproken. Effectiviteit en mate van inzet van diensten t.o.v. budget worden meetbaar gemaakt en geŽvalueerd.

-        Klanttevredenheid
Systematische meting en analyse van klanttevredenheid. Uitkomsten worden in de verbetercyclus ingebed.

-        Klachtenprocedure
Er wordt specifiek stilgestaan bij de afhandeling van klachten. Uitkomsten worden in de verbetercyclus ingebed.

-        Verzuimdoelstelling
De aanname lijkt gerechtvaardigd dat de zorgconsumptie minder is, doordat met de inzet van preventieve trainingen en effectieve borging een duurzaam beleid is gemaakt en de verzuimreductie aantoonbaar is.

-        Communicatie
Het cliŽnt-volg systeem (iDB) biedt uitstekende communicatiemogelijkheden. De automatische verloopberichten bieden de aanmelder (werkgever) gedurende het individuele traject een up to date inzicht in de benutbare mogelijkheden van de medewerker.    

-        Informatiebeheer
Gebruik van een landelijk ERP systeem verzekert centrale vastlegging en beheer van relevante informatie.

 Uiteraard is het behalen van dit goede resultaat alleen mogelijk door de professionele inzet van alle instructeurs, docenten en andere medewerkers van STEP. De directie spreekt hierbij haar dank uit aan alle STEPPERS!
STEP Nederland, Deldenerstraat 47, 7551 AB Hengelo
Tel: 074-2502828
Fax: 074-2500470
step@step.nl
step.nl
Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen? Meld u zich dan af via nieuwsbrief@steponline.nl