STEP goed in lijn met de actuele wetenschap

In Spine heeft de verzamelde wetenschap onder de naam “The Bone and Joint Decade 2000-2010 Task Force in Neck Pain and its associated disorders”, haar standpunt bepaald met betrekking tot nekklachten. Zie onder in beeld de links met artikelen waarnaar verwezen wordt.

Een paar belangrijke aspecten op een rijtje:

A. De huidige wetenschap vindt dat de beoordeling van pijn, functie en beperkingen door de cliënt zelf, met pijnschalen en vragenlijsten, wetenschappelijk verantwoord is.

STEP laat haar cliënten al sinds jaar en dag deze pijnschalen en functielijsten invullen en neemt deze objectieve gegevens al evenzo veel jaren op in haar ZelfZorg verslaglegging.

B. De huidige wetenschap onderscheidt bij nekklachten 4 gradaties:

  1. Nekpijn zonder tekenen van ernstige afwijkingen en zonder of met weinig belemmering van dagelijkse activiteiten.
  2. Nekpijn zonder tekenen van ernstige afwijkingen maar met belemmering van dagelijkse activiteiten. De belemmering kan worden vastgesteld met vragenlijsten die men zelf invult.
  3. Nekpijn met tekenen van zenuwcompressie, bijvoorbeeld afwijkende reflexen, spierzwakte, prikkelingen en doofheid.
  4. Nekpijn met ernstige structurele afwijkingen. Deze komen relatief weinig voor. De Rode Vlaggen Gevarenlijst om botbreuken, ruggenmergbeschadigingen, infectieziekten, kwaadaardige aandoeningen, systeemziekten en reumatische gewrichtsontstekingen te kunnen herkennen is van belang om deze zaken zoveel mogelijk uit te sluiten of waarschijnlijk te achten en dan voor specialistisch onderzoek te verwijzen.

STEP screent altijd eerst op de Rode Vlaggenlijst. De STEP ZelfZorg Instructeurs zijn verplicht om deze te gebruiken.

STEP vult verder de graad III indeling ook aan met een indeling in verminderende en verergerende activiteiten.

Het uitgangpunt van het STEP beleid in het algemeen is altijd te onderzoeken in welke mate dagelijkse activiteiten samen hangen met de nekklachten. STEP heeft hier zelfs speciale activiteiten lijsten voor ontwikkeld, die al jaren door STEP Instructeurs worden gebruikt. In haar verslaglegging doet STEP ook al jaren verslag van dagelijkse activiteiten die de klachten verergeren of verminderen.

Op basis van dit STEP onderzoek naar dagelijkse activiteiten die de klachten verergeren of verminderen stelt STEP haar nekscholende beleid in, waarmee de preventie van verergerende dagelijkse activiteiten wordt gerealiseerd en de dagelijkse activiteiten die verlichting geven worden bevorderd.

Met ADL (Activiteiten Dagelijkse Leven) Indexen uit de wetenschap die de cliënt zelf invult, beoordeelt STEP de stand van zaken met betrekking tot activiteiten aan het begin van de begeleiding en meet STEP tevens het resultaat van de begeleiding.

STEP zet ook speciale zelf ontwikkelde preventieve hulpmiddelen in die op preventie van verergerende dagelijkse activiteiten zijn gericht en dagelijkse activiteiten die verlichting geven bevorderen.

Met E-Learning is STEP druk doende om de ZelfZorg verder te professionaliseren en mensen zo meer controle te geven over dagelijkse activiteiten in relatie tot hun eigen gezondheidssituatie.

C. De huidige wetenschap promoot de strategie van preventie, niet die van behandeling door de curatieve sector. Nekklachten die de gewone dagelijkse activiteiten beperken hebben namelijk de neiging aanwezig te blijven of terug te keren en gaan niet vanzelf over, zoals veel door de curatieve wereld wordt beweerd.

De huidige wetenschap stelt dat meer behandelingen de nekklachten juist erger maken en omgekeerd.

STEP realiseert Preventie en ZelfZorg met haar twee nieuwe nekboeken, die overigens al ruim voor deze wetenschappelijke publicaties werden geschreven op basis van het continue onderzoek van de wetenschappelijke literatuur door het wetenschappelijk bureau van STEP:

1. Het STEP Nekboek; een boek voor de leek waarin het belang van de preventie van verergerende activiteiten voor een goed en snel herstel wordt uitgelegd en de belangrijke rol die de mens zelf heeft bij de preventie van deze verergerende activiteiten, al dan niet met preventieve hulpmiddelen (zie foto 1). Herstel en preventie van nekklachten met het STEP Nekboek
Foto 1: STEP Nekboek

2. Het STEP cursusboek Nekscholing; Met dit boek heeft de STEP instructeur direct een tiental mogelijkheden tot zijn beschikking tot het verstrekken van concrete schriftelijke opdrachten die vooral zijn gericht op de preventie van verergerende dagelijkse activiteiten (zie foto 2). Door deze strategie kan het natuurlijk herstel snel en ongestoord plaatsvinden. Deze opdrachten kunnen met dit STEP cursusboek Nekscholing steeds perfect op de individuele cliënt worden afgestemd. Herstel en preventie van nekklachten met het STEP cursusboek Nekscholing
Foto 2: STEP cursusboek Nekscholing

Deze opdrachten - waaronder E-learning opdrachten - betrekken de cliënt in zijn thuis/werksituatie zelf bij zijn herstel in plaats van lijdzaam en passief af te wachten tot de volgende behandeling, zoals dat gaat bij curatieve interventies.

Tevens leert de STEP instructeur met behulp van dit cursusboek Nekscholing veilig nekgebruik aan, opdat de cliënt zelf de preventie van herhaling van nekklachten kan realiseren.

De STEP instructeur zorgt zo met behulp van deze 2 cursusboeken voor een perfecte preventie van verergerende activiteiten en in het verlengde daarvan voor een snel en goed herstel, de preventie van recidieven en een optimale participatie van de cliënt bij zijn herstel.

Resumerend:
Het STEP Nekbeleid is goed in lijn met opvattingen in de huidige recente wetenschap en de lijfspreuk van STEP is niet voor niets:


STEP

Perfect In Preventie

Bert Bruggeman

 

Task Editorial Preface: The Bone and Joint Decade 2000 - 2010 Task Force on Neck Pain and Its Associated Disorders
Task Force: A New Conceptual Model of Neck Pain Linking Onset Course and Care
Task Force: Assessment of Neck Pain and Its Associated Disorders
Task Force: Clinical Practice Implications
Task Force: Course and Prognostic Factors for Neck Pain in the General Population
Task Force: Course and Prognostic Factors for Neck Pain in Whiplash Associated Disorders
Task Force: Methods for the best Evidence Synthesis on Neck Pain and Its Associated Disorders
Task Force: Course and Prognostic Factors for Neck Pain in Workers
Task Force: Editorial Preface The Bone and Joint Decade 2000 - 2010 Task Force on Neck Pain and Its Associated Disorders
Task Force: The Bone and Joint Decade 2000 - 2010 Task Force on Neck Pain and Its Associated Disorders A Clinicans Perspective
Task Force: The Bone and Joint Decade 2000 - 2010 Task Force on Neck Pain and Its Associated Disorders Executive Summary
Task Force: The Empowerment of People With Neck Pain
Task Force: Preface Neck Pain and the Decade of the Bone and Joint 2000 - 2010
Task Force: Self Study of Values, Beliefs and Conflict of Interest
Task Force: The Burden and Determinants of Neck Pain in the General Population
Task Force: The Burden and Determinants of Neck Pain in Whiplash Associated Disorders After Traffic Collisions
Task Force: The Burden and Determinants of Neck Pain in Workers
Treatment of Neck Pain Injections and Surgical Interventions
Treatment of Neck Pain Noninvasive Interventions

-->