Manuele therapie werd vergeleken met behavioral graded activity (1).

Het eerste zal duidelijk zijn, in dit geval  was dat manuele therapie door manueel therapeuten die door het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) gecertificeerd waren. Het tweede is zelfs voor een(para)medicus niet direct goed te begrijpen en vraagt enige uitleg.
Met behavioral bedoeld men dat men pijngedrag wil beïnvloeden door geleidelijk, gegradeerd steeds zwaardere oefeningen toe te dienen, het is een meer psychologische benadering die veronderstelt dat de mens geen pijn heeft maar pijngedrag vertoont.
Wat STEP betreft een discutabele opvatting die bij een tandarts die deze opvatting aanhangt bij kiespijn tot fikse, waarschijnlijk slaande ruzies zou leiden.
Bij ons weten zijn er ook geen tandartsen die deze opvatting aanhangen. In de fysio/manueletherapie is het wel een tamenlijk besmettelijke ziekte.
Voor STEP was de uitkomst voorspelbaar, geen verschil in effect en nauwelijks effect,van beide, totaal verschillende therapieën.
Net als bij rugklachten maakt het bij nekklachten niets  uit wat je doet.
Er zijn honderden therapieën met ieder voor zich duizenden aanhangers, maar er is niet een die meer helpt dan het placebo-effect vermeerderd met het natuurlijk herstel.
Therapie levert niets op, alleen wat status bij de therapeut en het kost de maatschappij handen vol geld. Veel beter is het om nieuwe ZelfZorg wegen in te slaan, met als centrale thema:

Bescherm het natuurlijk herstel tijdens het genezingsproces.

 

Daarmee is veel geld en gezondheid te winnen, voor mens en maatschappij, lees er meer over hoe dat gaat met deze link

Bert Bruggeman, Henk Jan Kooke

 

1. Is a Behavioral Graded Activity Program More Effective Than Manual Therapy in Patients With Subacute Neck Pain?

Results of a Randomized Clinical Trial
Jan J. M. Pool, PhD, PT, MT, Raymond W. J. G. Ostelo, PhD, PT, Dirk L. Knol, PhD, Johan W. S. Vlaeyen,PhD, Lex M. Bouter, PhD and Henrica C. W. de Vet, PhD

-->