Wakker worden met nekklachten

 

opstaan met nekpijn 

 

Ik ‘s morgens wakker met pijn in mijn schouderbladstreek bij het draaien van mijn nek. Verkeerd en zeer onrustig gelegen was mijn idee. Naarmate de dagen verstreken werd de pijn echter heviger. Ik ben gewoon met werken doorgegaan , want daar zitten ze al met te weinig personeel. De pijn straalde uit naar mijn arm en vingers tintelden en gaven minder kracht. Het voelde net als de pijn die ik had bij een vroeger opgelopen rughernia.

 

Huisarts en fysiotherapie hielpen niet

 

nekpijn huisarts en fysiotherapie 

 

Ik ben naar de huisarts gegaan die de conclusie trok dat er sprake was van een spierverharding . Ik kreeg medicijnen (ontstekingsremmend en pijnstillend). Dit medicijn hielp niet voldoende. Toen heb ik er weer medicijnen bij gekregen. Op eigen initiatief heb ik diezelfde dag therapie gebeld , waar ik de volgende dag terecht kon. Nadat de medicijnen begonnen te werken kon ik mijn werk nog wel doen, totdat ik een vensterbank af moest stoffen. De sturing van mijn arm was weg. Ik hield echter wel vol en de volgende 11 dagen, waarvan ik er 1 in het weekend moest werken, leken de klachten iets minder te zijn.

Uiteindelijk kwam ik tot de conclusie om mij toch maar ziek te melden om tot een goed herstel te komen.

Bij de reguliere fysiotherapie kreeg ik te horen dat het behoorlijk vast zat, en kreeg toen drie maal per week een behandeling. Maar ik wilde meer en sneller, zo informeerde ik al naar telefoonnummers voor alternatieve behandelingen.

 

Mijn manager stelt STEP voor 

 

Maar ik had ook al eens gelezen dat hulp vanuit de werksituatie mogelijk was. Toen ik mij ziek melde was daar ook onze manager aanwezig en deze vroeg of ik het er mee eens was om eens iets met STEP te proberen. Mijn reactie was: graag want met de reguliere therapie kom ik voorlopig niet vooruit. De manager heeft contact opgenomen met STEP en kreeg dezelfde dag al telefoon.waarop een afspraak de dag erop volgde.

 

Opmerking STEP Instructeur:

wij trachten mensen met klachten met of zonder verzuim binnen 24 uur te zien voor een intake en een eerste les. Dit om mensen met klachten direct te beschermen tegen verdere overbelasting als gevolg van foutief lichaamsgebruik. Deze cliënt hadden wij dus graag in een veel vroeger stadium gezien.

 

Gebruik je je nek wel veilig en wat weet je van nekklachten

 

Het begon met een intaketest, gesprek en het invullen van een kennistoets en tegelijk kreeg ik te horen dat ik van hun een kraag mee kreeg en alle hulpmiddelen die nodig waren om veilig nekgebruik aan te leren zodat het herstel niet telkens verstoord wordt door het dagelijks leven. Het gaf mij direct een goed gevoel. Na enkele oefeningen kreeg ik een duidelijke uitleg met behulp van plaatjes, wat er waarschijnlijk met mijn nek aan de hand was.

Tevens kreeg ik opdrachten mee voor thuis o.a. enkele bladzijden lezen en oefeningen waardoor ik meer inzicht kreeg in de werking van de nek en hoe ik zelg het herstel kon bevorderen . 

Opmerking STEP Instructeur: 

de intake is een standaard procedure waarbij wij inzicht willen hebben in de klachten, welke activiteiten deze klachten veroorzaken en onderhouden maar bovenal willen wij een indruk hebben van de kennis en vaardigheden over veilig nekgebruik. In beide gevallen was dit diep onder de maat. 

 

nekklachten nekpijn veilig nekgebruik met GHT


 

Vooral ZELF thuis aan je herstel werken met STEP het cursusuboek

 

De week erop kreeg ik weer andere oefeningen en ander materiaal mee naar huis om steeds zelf aan mijn herstel te werken. Veilig nekgebruik stond hierbij centraal. De nek zelf iets oprekken werkte voor mij niet hetgeen we dus hebben stopgezet.

De nekkraag die ik o.a.‘s nachts diende te dragen drukte op de schouders, waardoor beide armen gingen tintelen.
Steeds weer kreeg ik een nieuwe opdracht met een uitleg van het waarom en waarom niet.

Opmerking STEP Instructeur: 

wij leren mensen ZelfZorg aan waarbij de opdrachten steeds worden genoteerd in een cursusboek. Dit noemen wij een ZelfZorgprogramma die steeds weer wordt bijgesteld afhankelijk van de ervaringen die de mensen hebben met en de beheersing die de mensen hebben over de ZelfZorgopdrachten.

 

nekpijn cursusboek 

 

Nekkraag beschermt en leert veilig nekgebruik aan 

 

Door de nekkraag werd je belemmerd in je bewegingen , waardoor je dan bewuster werd van je bewegings patroon en veilig nekgebruik. Steeds moest ik aangeven op welke momenten ik last had, en aan de hand daarvan kreeg ik weer hulpmiddelen mee die mij herinnerden aan veilig gebruik zoals een schoudercorrectie- band en een zitsteun. Inmiddels was ik gestopt met de reguliere fysiotherapie en bij STEP ben ik nog weken 1 x per week bezig geweest om veilig lichaamsgebruik verder te verbeteren en werkhervatting langzaam op te bouwen. Na verloop van tijd werden de hulpmiddelen afgebouwd.

 

nekklachten nekpijn halskragen

 

Opmerking STEP Instructeur: 

Wij noemen deze hulpmiddelen STEP PETS waarbij PETS staat voor preventieve educatieve trainings c.q therapie scholingshulpmiddelen. Ze worden hoofdzakelijk ingezet om veilig nekgebruik aan te leren in een fase waarin dit nog onvoldoende beheerst wordt. In de fase waarin de beheersing beter wordt, zullen activiteiten als minder belastend worden ervaren en kunnen STEP PETS worden afgebouwd.

 

Zeer tevreden met ZelfZorg mogelijkheden 

Al met al met ik zeer tevreden met de lessen die ik bij STEP heb gekregen, de duidelijkheid en het inzicht dat alleen ik zelf het moest doen om snel te kunnen herstellen.
Ook fijn is het dat je de hulpmiddelen mag houden voor de momenten dat je merkt dat het weer even nodig is, zodat je sneller weer herstelt.
Bij het laatste bezoek kreeg ik opnieuw de kennistoets waaruit bleek dat ik heel veel geleerd hebt in de afgelopen periode over mijn eigen blessure.

Opmerking STEP Instructeur: 

tijdens de laatste les objectiveren wij opnieuw zodat resultaten in getal worden aangegeven. De vasscore(pijnscore op schaal van 0 tot 100%) was bij mevrouw verbeterd van 40% naar 0%, werkhervatting toegenomen van 0 naar 100%, de kennis over nekklachten was toegenomen van 36 naar 93%. Beheersing veilig nekgebruik van 0 naar 75%., functie beperkingen waren afgenomen van 38% naar 2%.

 

ZelfZorg een recht voor iedereen

Naar mijn mening moest deze begeleiding standaard aangeboden worden om herstel te bevorderen. John, bedankt voor deze afgelopen periode.

Opmerking STEP Instructeur: 

wij vinden dat, evenals de mevrouw uit dit verhaal, iedereen het recht heeft en mogelijkheid moet krijgen om ZelfZorg aan te leren. Dit boven iedere passieve behandeling die geen aandacht heeft voor overbelasting als oorzaak van klachten en geen aandacht heeft voor gedragverandering m.b. t. veilig lichaamsgebruik.

John Eekelder, STEP ZelfZorg Instructeur en KIGP lid.

-->